Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 
 • rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 • porozumień
 • postanowień
 • zarządzeń
 • centralny rejestr umów zawieranych przez starostwo:
 1. umowy zlecenie i o dzieło
 2. umowy dzierżawy / najmu
 • rejestr kar porządkowych
 • rejestr legitymacji służbowych i kart identyfikacyjnych pracowników własnej jednostki
 • legitymacji słuzbowych i kart identyfikacyjnych kierowników powiatowych samoządowych jednostek organizacyjnych
 • absencji chorobowej
 • świadectw pracy
 • umów o pracę
 • praktyk i stazów
 • nagród jubileuszowych
 • zapotrzebowania i naboru pracowników
 • powoływania i odwoływania kierowników powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych
 • list obecności
 • planów wykorzystania urlopów wypoczynkowych pracowników urzędu własnego
 • legitymacji ubezpieczeniowych pracowników urzędu własnego
 • umów o dzieło
 • pism do akt osobowych pracowników własnych
 • pism do akt osobowych kierowników powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych
 • spraw sądowych
 • uchwał Zarządu
 • ewidencji delegacji służbowych
 • książki wyjść poza urząd
 • rejestry korespondencyjne
 • skarg i wniosków
 • rejestr zabezpieczeń eksploatacji systemu
 • rejestr zamówień publicznych
 • rejestr zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14000 euro
 • rejestr upowaznień do kontroli

Rejestr Starosty uczniowskich klubów sportowych

Rejestr Starosty Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja Stowarzyszeń i Fundacji działających na terenie Powiatu jaworskiego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-03-08 17:56:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2010-01-27 14:25:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki