Męcinka

 

m 

 
URZĄD GMINY MĘCINKA
www.mecinka.pl
 
WÓJT
Mirosław Brzozowski
 
Tel. (076) 870-86-13   (076) 870-82-11
Fax. (076) 870-86-24
 
Męcinka 12
59-424 MĘCINKA

 

 
 
 
 

Gmina Męcinka położona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego w powiecie jaworskim. Obszar gminy obejmuje 14.778 ha, z czego użytki rolne stanowią 9.291 ha, 4.659 ha – 31,5% ogólnej powierzchni. Gmina ma duże znaczenie turystyczne, zawdzięcza je głównie swemu położeniu na Równinie Jaworskiej i Pogórzu Kaczawskim. W części nizinnej położony jest sztuczny zbiornik wody Słup, którego powierzchnia wynosi 490 ha.
 
Południowa część gminy, położona na terenie utworzonego w 1992 roku Parku Krajobrazowego „Chełmy”, charakteryzuje się dużą lesistością i górzystym krajobrazem.
 
Z dziewięciu wyższych wzniesień byłego województwa legnickiego trzy położone są na terenie gminy: Czartowska Skała 463 m n.p.m., Rosocha 464 m n.p.m. i Górzec 445 m n.p.m. Na zboczu wzgórza Górzec atrakcją turystyczną są wpisane w krajobraz stacje drogi krzyżowej w formie słupowych kapliczek z XIX w. i kaplica pielgrzymkowa na szczycie. O bogatej przeszłości historycznej gminy świadczą liczne znaleziska archeologiczne oraz relikty dawnego górnictwa i hutnictwa metali w pobliżu miejscowości Chełmiec, Męcinka i Stanisławów. Większość wsi i osad położonych u podnóży wzniesień i nad ciekami wodnymi posiada średniowieczną metrykę. Osadnictwo miało związek nie tylko z występującymi bogactwami, lecz także z dużym obszarem urodzajnej ziemi.
 
Obecnie możemy podziwiać zabytki sakralne: kościoły parafialne, filialne, kapliczki, krzyże pokutne. Na uwagę zasługuje gotycko – barokowy kościół pocysterski (wzniesiony ok. 1175 r.) i cztery krzyże przy murze kościelnym w Słupie. Zespoły parkowe otaczające ruiny pałaców zachowały dawny drzewostan. W parku w Sichowie znajduje się jeden z najpiękniejszych na Dolnym Śląsku tulipanowiec, pomnikowe okazy platanów, aleja kasztanowców i lipowa. Okazałe są także platany w parku w Chełmcu i prowadząca do kościoła w Pomocnem aleja lipowa.
 
Najpiękniejsze miejsca w Gminie Męcinka można zwiedzać wybierając oznakowane szlaki turystyczne: Szlak Brzeżny, Dolnośląski Szlak Cystersów, Szlak Wygasłych Wulkanów, Szlak Kopaczy i inne.
 
W latach osiemdziesiątych, w dolinie rzeki Nysa Szalona, powstał zbiornik wody „Słup”. Jest to idealne miejsce dla miłośników wypoczynku i wędkowania. Występuje w nim ponad 20 gatunków ryb. W pobliżu zbiornika ustawiono pierwszą w naszym rejonie elektrownię wiatrową oraz zarezerwowano teren na budowę kolejnych.

Ze względu na Park Krajobrazowy „CHEŁMY”, większość terenu Gminy Męcinka położona jest na obszarze chronionym. Rozwój przemysłu jest więc ograniczony. Od niedawna na naszym terenie funkcjonują zakłady przemysłu maszynowego (wytwarzają maszyny do obróbki kamienia, maszyny rolnicze itp.), papierniczego, drzewnego. Do większych zakładów produkcyjnych zaliczyć można: Kopalnie Bazaltu „Męcinka” oraz „Winna Góra” w Piotrowicach, Zakład Produkcji Opakowań w Męcince, Zakład Budownictwa Wodno – Inżynieryjnego w Piotrowicach.

Liczba mieszkańców Gminy Męcinka według stanu na dzień 30.09.2023 r. wynosi 5030. Ludność skupiona jest w 14 sołectwach i 4 przysiółkach.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-03-09 10:10:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2023-11-30 09:02:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki