Komunikacja

      
       Podstawowy  drogowy  układ komunikacyjny powiatu  jaworskiego stanowią  drogi  krajowe i wojewódzkie. Przez powiat jaworski przebiega główna oś komunikacyjna północ – południe, tzn. korytarz
E-65 Skandynawia – Szczecin – Sudety – Europa Południowa. Połączenie to przebiega drogą krajową nr 3 i częściowo drogą krajową nr 5 (łączą się w Bolkowie). Autostrada A-4 zapewnia połączenie z Niemcami i południową częścią kraju, drogi nr 3 i nr 5 zapewniają dogodne połączenie z północną i południową częścią kraju oraz Czechami. Drogi wojewódzkie zapewniają połączenie powiatu jaworskiego z powiatami ościennymi: legnickim, średzkim, świdnickim, złotoryjskim, kamiennogórskim. Drogi powiatowe zapewniają połączenie gmin z siedzibą powiatu oraz gmin pomiędzy sobą. Drogi gminne stanowią uzupełniającą sieć dróg, służącą miejscowym potrzebom. Istniejący drogowy układ komunikacyjny zapewnia podstawowe potrzeby komunikacyjne społeczności powiatu jaworskiego. Jednak przeważającą sieć dróg stanowią drogi o parametrach technicznych nie odpowiadających wymogom przewidzianym dla ich kategorii.
 

       Na terenie powiatu jaworskiego znajduje się 639,4 kilometrów dróg publicznych, w tym: 83,3 km dróg krajowych, 70,1 km dróg wojewódzkich, 323,2km dróg powiatowych, 162,8 km dróg gminnych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-03-09 12:09:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-04-29 12:35:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki