2022

 

Zarządzenia Starosty Jaworskiego z 2022 roku


 

 

Numer zarządzenia Data podpisania W sprawie Data obowiązywania Treść zarządzenia (PDF)

88/2022

30 grudnia 2022 r. wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze oraz wprowadzenia systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją, jako narzedzia wspomagającego podstawowy system wykonywania czynności kancelaryjnych z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

87/2022

28 grudnia 2022 r. uchylenia zarządzenia w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

86/2022

27 grudnia 2022 r. przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

85/2022

27 grudnia 2022 r. powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

84/2022

21 grudnia 2022 r. powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o dł. ok. 4,8km - etap I z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

83/2022

20 grudnia 2022 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

82/2022

16 grudnia 2022 r. zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

81/2022

12 grudnia 2022 r. powołania zespołu ds. wdrożenia systemu teleinformatycznego do elektronicznegoi zarządzania dokumentacją (systemu EZD) w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

80/2022

8 grudnia 2022 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejsowościach Pomocne i Kondratów z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

79/2022

12 grudnia 2022 r. przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym w Jaworze” z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

78/2022

5 grudnia 2022 r. ustalenia zasad refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 grudnia 2022 r.

ZarządzenieTreść zarządzenia

77/2022

5 grudnia 2022 r. zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

76/2022

5 grudnia 2022 r. przyjęcia „Regulaminu określającego zasady, sposób i tryb przyznawania oraz korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków  z budżetu Starostwa Powiatowego w Jaworze” z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

75/2022

1 grudnia 2022 r. przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym w Jawrze” z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

74/2022

1 grudnia 2022 r. przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

73/2022

1 grudnia 2022 r. likwidacji kasy Starostwa Powiatowego w Jaworze, przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

72/2022

29 listopada 2022 r powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ochrona fizyczna mienia bazy Referatu Zarząd Dróg Powiatowych Starostowa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

71/2022

21 listopada 2022 r zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2022-2025 z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

70/2022 14 listopada 2022 r powołania komisji ds. odbioru w ramach zadania pn.: "Remont drogi powiatowej, budowa kanalizacji deszczowej i budowa chodnika realizowane w ramach inwestycji pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne - Sady Górne w km 0+200-6+990, Etap I i II" - ETAP II" z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

69/2022 4 listopada 2022 r powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

68/2022  25 października 2022 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Przebudowa dróg powiatowych nr 2176D relacji Jawor-Godziszowa oraz nr 2805D Relacji Niedaszów-Zimnik z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
67/2022  26 października 2022 r. wprowadzenia wzorów druków dla pism urzędowych z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
66/2022  20 października 2022 r. przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
65/2022  19 października 2022 r. ustalenia dnia wolnego od pracy w 2022 roku dla pracowników Referatu Zarząd Dróg Powiatowych w Zębowicach Starostwa Powiatowego w Jaworze i terminu jego odpracowania z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
64/2022 7 października 2022 r. powołania komisji do oceny przydatności i dalszego użytkowania albo zakwalifikowania do kategorii majtku zużytego lub zbędnego rzeczy znajdującej się w Biurze Rzeczy Znalezionych z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
63/2022 6 października 2022 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.:„Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
62/2022 3 października 2022 r. zmiany zarządzenia Starosty Jaworskiego nr 54/2022 z dnia 07.09.2022 r. z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
61/2022 3 października 2022 r. zmiany zarządzenia Starosty Jaworskiego nr 53/2022 z dnia 30.08.2022 r. z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
60/2022 3 października 2022 r. zmiany zarządzenia Starosty Jaworskiego nr 58/2022 z dnia 21.09.2022 r. z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
59/2022 3 października  2022 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
58/2022 21 września 2022 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich oraz drogi powiatowej nr 363 Jawor-Jenków administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2022/2023 z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
57/2022 20 września 2022 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
56/2022 14 września 2022 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
55/2022 6 września 2022 r. zmiany zarządzenia Starosty Jaworskiego nr 46/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
54/2022 7 września 2022 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2022/2023 z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
53/2022 30 sierpnia 2022 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wspomaganie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2022/2023 z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
52/2022 25 sierpnia 2022 r. powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. „Przebudowa muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2826D w km 0+912-0+937 nad potokiem Mokrzyna w m. Mysłów” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
51/2022 17 sierpnia 2022 r. zmiany godzin urzędowania oraz zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
50/2022 10 sierpnia 2022 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2022/2023 z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
49/2022 8 sierpnia 2022 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
48/2022 2 sierpnia 2022 r. zmiany godzin urzędowania oraz zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
47/2022 2 sierpnia 2022 r. zmiany zarządzenia Starosty Jaworskiego nr 103/2019 z dnia 29 października 2019 r. z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
46/2022 26 lipca 2022 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiająca uprawę mechaniczną gruntów" w związku z realizacją projektu "Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski" w ramach poddziałania "Wsparcia na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - z podziałem na zadania z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
45/2022 25 lipca 2022 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzosowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
44/2022 22 lipca 2022 r. zmiany godzin urzędowania oraz zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
43/2022 22 lipca 2022 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
42/2022 18 lipca 2022 r. zmiany godzin urzędowania oraz zmiany czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
41/2022 11 lipca 2022 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Budowa chodników przy drogach powiatowychj nr 2184D w Mierczycach oraz 2177D w miejscowości Kępy z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
40/2022 7 lipca 2022 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
39/2022 1 lipca 2022 r. powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn.Rozbiórka istniejącego przepustu 2x fi 100 i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 2815D w km 0+016 nad potokiem ROgozina w m. Lipa z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
38/2022 27 czerwca 2022 r. zmiany godzin urzędowania oraz zmiany czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
37/2022 21 czerwca 2022 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postęowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu dostawczego dla potrzeb Referatu Zarząd Dróg Powiatowych z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
36/2022 20 czerwca 2022 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich  w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
35/2022 17 czerwca 2022 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwi Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
34/2022 13 czerwca 2022 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
33/2022 2 czerwca 2022 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  dla realizacji zadania pn.: Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego dla projektu pn."Popeawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
32/2022 30 maja 2022 r. zmiany składu komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Koszenie poboczy i przeciwskarp dróg wojewódzkich oraz dróg powiatowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze. z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
31/2022 27 maja 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
30/2022 13 maja 2022 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: Koszenike poboczy i przeciwskarp dróg wojewódzkich oraz dróg powiatowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
29/2022 13 maja 2022 r. zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
28/2022 12 maja 2022 r. zmiany składu komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
27/2022 29 kwietnia 2022 r. wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
26/2022 27 kwietnia 2022 r. wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania kontroli przewoźników drogowych z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
25/2022 27 kwietnia 2022 r. wprowadzenia Ogólnego schematu procedur kontroli przedsiębiorców do stosowania w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
24/2022 26 kwietnia 2022 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania iprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg z dniem podjęcia Zarządzenie Treść zarządzenia
23/2022 12 kwietnia 2022 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup wraz z dostawą masy na zimno z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
22/2022 30 marca 2022 r. utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2022 - 2025 z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
21/2022 30 marca 2022 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o dł. ok. 4,8km. z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
20/2022 29 marca 2022 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi poiwiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km - etap I. z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
19/2022 23 marca 2022 r. powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. Remonbt drogi powiatowej, budowa kanalizacji deszczowej i budowa chodnika realizowane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne- Sady Górne w km 0+200 - 6+990” - ETAP I z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
18/2022 23 marca 2022 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. 1,2 km” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
17/2022 23 marca 2022 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. 1,9 km” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
16/2022 23 marca 2022 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Remont drogi, budowa kanalizacji i chodnika w ramach inwestycji pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne - Sady Górne w km 0+200 - 6+990, Etap I i II -ETAP II” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
15/2022 22 marca 2022 r. ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
14/2022 22 marca 2022 r. zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników ZarządzenieTreść zarządzenia
13/2022 8 marca 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
12/2022 3 marca 2022 r. zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
11/2022 1 marca 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
10/2022 25 lutego 2022 r. zmiany Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze wchodzi w życie z dnie 25 lutego 2022 r. ZarządzenieTreść zarządzenia
9/2022 28 lutego 2022 r. uchylenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Jaworze w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
8/2022 21 lutego 2022 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomoścami i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Jawrze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
6/2022 15 lutego 2022 r. ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na ternie Powiatu Jaworskiego w 2022 roku z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane ZarządzenieTreść zarządzenia
5/2022 8 lutego 2022 r. ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Jaworskiego w 2022 roku z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane ZarządzenieTreść zarządzenia
4/2022 1 lutego 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
3/2022 24 stycznia 2022 r. wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Jaworze w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
2/2021 17 stycznia 2022 r. ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Jaworze w 2022 roku z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane ZarządzenieTreść zarządzenia
1/2022 18 stycznia 2022 r. powołania Komisji do spraw kwalifikacji pojazdów usuniętych z drogi do likwidacji poprzez sprzedaż, nieodpłatne przekazanie lub zniszczenie z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2022-01-18 13:42:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2023-01-09 12:54:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki