Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego przepustu 2x fi 100 i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 2815D w km 0+016 nad potokiem Rogozina w m. Lipa”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik_pdf Data publikacji dokumentu: 
18-11-2021 r.
Odpowiedzi na pytania plik_pdf Data publikacji dokumentu: 
12-11-2021 r.
Zaproszenie do złożenia oferty plik_pdf Data publikacji dokumentu: 
09-11-2021 r.

Zał. nr 1  

Formularz ofertowy

plik_doc_docx Data publikacji dokumentu: 
09-11-2021 r.

  Zał. nr 2  

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
 

plik_pdf Data publikacji dokumentu: 
09-11-2021 r.

   Zał. nr 3

Projekt umowy

plik_pdf Data publikacji dokumentu: 
09-11-2021 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2021-11-09 10:12:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-11-18 15:19:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki