Zarząd

Zarząd Powiatu Jaworskiego

 

SKŁAD ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO:

 

bander

Michał Bander - Przewodniczący Zarządu Starosta Jaworski

 

laskowski

Stanisław Laskowski - Wicestarosta Jaworski

 

grygorcewicz

Jan Grygorcewicz - Członek Zarządu

 

pieniążek

Piotr Pieniążek - Członek Zarządu

 

wroński

Jarosław Wroński - Członek Zarządu

   

Uchwała Nr I/5/24 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Jaworskiego

 

Zarząd Powiatu Jaworskiego jest organem wykonawczym Powiatu. W skład Zarządu wchodzą: Starosta jako przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie. 

Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu, przygotowuje projekty uchwał Rady, gospodaruje mieniem powiatu, wykonuje budżet powiatu, zatrudnia i zwalnia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu określa statut powiatu. Wykonuje on zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. W realizacji zadań podlega wyłącznie Radzie Powiatu.

Posiedzenia Zarządu Powiatu Jaworskiego odbywają się raz w tygodniu.

          

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2021-01-29 07:59:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-05-23 12:32:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki