Ogłoszenia 2020

 

Ogłoszenie 

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2021 r. na obszarze Powiatu Jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 

Informacja o zakończeniu naboru do komisji konkursowej

Logo

Uchwała nr 68/2020

(data publikacji: 04.11.2020)

Logo

Ogłoszenie

Logo
Załącznik nr 1 Logo
Załącznik nr 2 Logo

 


Ogłoszenie 

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2021 r. na obszarze Powiatu Jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 

Rozstrzygnięcie konkursu Logo
Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej Logo

Uchwała nr 67/2020

(data publikacji: 04.11.2020)

Logo

Ogłoszenie

Logo
Załącznik nr 1 Logo
Załącznik nr 2 Logo

 


Informacja

W dniu 18 września 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Jaworze wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Jaworze na realizację zadania publicznego pn. „Wycieczka Integracyjno-Turystyczna”.

Informujemy, że zgodnie z art.19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze lub na adres  e-mail: eps227@powiat-jawor.org.pl do dnia 1 października 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Oferta realizacji zadania publicznego    plik_pdf

 


 

   

Informacja o ustaleniu przebiegu granic działki nr 174/1 położonej w obrębie Luboradz w gminie Mściwojów

Logo

 


 

   

Informacja o ustaleniu przebiegu granic działki nr 127/2 położonej w obrębie Paszowice w gminie Paszowice

Logo

 
 

 

  data publikacji 17.07.2020

OGŁOSZENIE

dotyczące sporządzenia wykazów   nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Logo

 


 

na wniosek P4 Sp. z o.o  

Informacja o wszczęciu postępowania na podstawie z art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019.1186 ze zm.)

STAROSTA JAWORSKI

zawiadamia

Logo

 


 

na wniosek T-Mobile Polska  

Informacja o wszczęciu postępowania na podstawie z art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019.1186 ze zm.)

STAROSTA JAWORSKI

zawiadamia

Logo

 


 

   

Informacja o wyznaczeniu punktów granicznych działki nr 515 i nr 516, położonej w obrębie Wierzchosławice gmina Bolków

Logo

 


 

   

Informacja o wyznaczeniu punktów granicznych działki nr 266 i nr  131, położonej w obrębie Biernatki gmina Wądroże Wielkie

Logo

 
 

 

   

Informacja o wyznaczeniu punktów granicznych działki nr 266 i nr  130/1, położonej w obrębie Biernatki gmina Wądroże Wielkie

Logo

 
 

 

Ogłoszenie

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury oraz  promocji i ochrony zdrowia w 2020 r.

 

 Ogłoszenie o naborze   Logo
  Formularz zgłoszeniowy  Logo

 


 

Uchwała nr 3/2020 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, upowszechniania kultury i sztuki oraz promocji i ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu jaworskiego

 

Wyniki konkursu ofert plik_pdf Data publikacji dokumentu:
11-03-2020r.
Informacja o wynikach konkursu plik_pdf Data publikacji dokumentu:
11-03-2020r.
  Uchwała 3/2020  Zarządu Powiatu - Ogłoszenie o konkursie   plik_pdf  Data publikacji dokumentu:
21-01-2020r.
Wzór oferty Logo Data publikacji dokumentu:
21-01-2020r.
Wzór umowy Logo Data publikacji dokumentu:
21-01-2020r.
Wzór sprawozdania Logo Data publikacji dokumentu:
21-01-2020r.

 


 

   

w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Jaworze, organu opiniodawczo - doradczego Starosty Jaworskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej

Logo

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sajdak Mateusz
(2020-01-03 13:30:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-01-08 07:47:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki