Zakres działania

Do zakresu działania Biura Geodety Powiatowego (GP) należy wykonywanie zadań w zakresie geodezji, kartografii i katastru w szczególności:

 

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
 1. prowadzenie dla obszaru powiatu:
 • ewidencji gruntów i budynków,
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 1. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:
 • rejestr cen i wartości nieruchomości,
 • szczegółowa osnowa geodezyjna,
 • baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie  opracowań kartograficznych w skalach 1:5000,
 1. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (mapy ewidencyjne i zasadnicze) w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
 1. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 2. zakładanie osnów szczegółowych;
 3. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 4. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii;
 6. planowanie, dysponowanie i rozliczanie środków powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym;
 7. prowadzenie postępowań z zakresu scalania i wymiany gruntów w oparciu o przepisy ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;
 8. współpraca z organami służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sajdak Mateusz
(2019-09-03 13:47:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-02-01 09:30:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki