☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Poniedziałek 08.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia 2018

Konsultacje społeczne

w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

Protokół z konsultacji z dnia 22 listopada 2018 r. Logo
Uchwała nr 2 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Logo
Informacja ws. konsultacji Logo
Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Logo
Formularz do zgłaszania uwag i opinii Logo

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych

  Pas drogowy autostrady A4 w Budziszowie Wielkim Logo
Pas drogowy autostrady A4 w Kępy Logo

 


Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Jaworskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

 

Rozstrzygnięcie

(data publikacji: 22.11.2018r.)

Logo
Zmiana ogłoszenia Logo
Ogłoszenie Logo
Załącznik Logo

 


Ogłoszenie

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Jaworskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

 

Informacja

o zakończeniu naboru do komisji konkursowej

Logo
Ogłoszenie Logo
Załącznik Logo

 


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

Zawiadomienie - nr 1 Logo
Zawiadomienie - nr 2 Logo
Zawiadomienie - nr 3 Logo
Zawiadomienie - nr 4 Logo
Zawiadomienie - nr 5 Logo

 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

Zawiadomienie Logo

 


Starosta Jaworski 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz gminy Bolków, położonej w obrębie 2 Bolków w granicach działek 1/5, 1/7, 1/8 o pow. łącznej 0,1760 ha.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 27.08.2018 do dnia 17.09.2018


Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.20.21r.

Ogłoszenie Logo

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, dz. 556 obręb Snowidza gmina Mściwojów

Ogłoszenie Logo

Budowa zakładu produkcyjnego silników w Jaworze

Ogłoszenie Logo

Ogłoszenie o licytacji pojazdów w dniu 04-06-2018

Ogłoszenie

Logo


Wykaz ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.

(konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w 2018 r.)

Wykaz ofert Logo

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 44763 - wszczęcie postępowania

Ogłoszenie Logo

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa mienia pozostałego po Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wądrożu Wielkim - dz. 53/3 i 53/4 wraz z budynkiem świetlicy

Ogłoszenie Logo

Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 21 marca 2018 r. w oparciu o opinię Komisji konkursowej podjął decyzję o podziale środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie:

- upowszechniania kultury, sztuki,

- upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki,

- promocji i ochrony zdrowia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono oferty, które zostaną objęte dofinansowaniem w łącznej wysokości 65 000 zł.

Szczegółowy wykaz podmiotów biorących udział w konkursie wraz z wysokością przyznanego dofinansowania.

 

Wykaz ofert - kultura Logo
Wykaz ofert - promocja zdrowia Logo
Wykaz ofert - sport Logo

 


Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w 2018 r.

Ogłoszenie o naborze Logo
Formularz zgłoszeniowy Logo

 


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie Logo
Wzór oferty Logo
Wzór umowy Logo
Wzór sprawozdania Logo

 


Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury oraz  promocji i ochrony zdrowia w 2018 r

Ogłoszenie o naborze członków komisji Logo
Formularz zgłoszeniowy Logo

Informacja o posiedzeniu Powiatowej  Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informacja Logo

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert w 2018 r

Ogłoszenie o naborze członków komisji Logo
Formularz zgłoszeniowy Logo

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Jaworze o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie Logo
Wzór oferty Logo
Wzór sprawozdania Logo
Wzór umowy Logo

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Witowski Jarosław
(2018-01-10 14:40:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-04-29 14:04:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927