Rok 2023

 

Zarządzenia Starosty Jaworskiego z 2023 roku

 

Numer zarządzenia Data podpisania W sprawie Data obowiązywania Treść zarządzenia (PDF)
96/2023 21 grudnia 2023 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn."Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w ramach projektu „Scalenie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski”, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich." z dniem podjęcia
ZarządzenieTreść zarządzenia
95/2023 19 grudnia sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Mściwojów z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
94/2023 19 grudnia 2023 r.  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych i parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze w celu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych” z dniem podjęcia
ZarządzenieTreść zarządzenia
92/2023 13 grudnia 2023 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję do instalacji w obiektach Starostwa Powiatowego w Jaworze .” z dniem podjęcia
ZarządzenieTreść zarządzenia
91/2023 8 grudnia 2023 r. powołania komisji ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Audytora Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
90/2023 7 grudnia 2023 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
89/2023 7 grudnia 2023 r. ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2024 w Starostwie Powiatowym w Jaworze za święto przypadające w sobotę z dniem podjęcia
ZarządzenieTreść zarządzenia
88/2023 4 grudnia 2023 r.  zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia
ZarządzenieTreść zarządzenia
87/2023 29 listopada 2023 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup paliwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze w 2024 roku z dniem podjęcia
ZarządzenieTreść zarządzenia
86/2023 24 listopada 2023 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ochrona mienia bazy Referatu Zarząd Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jaworze w 2024 roku z dniem podjęcia
ZarządzenieTreść zarządzenia
85/2023 22 listopada 2023 r.  powołania komisji odbioru w ramach zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowosci Paszowice" z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

84/2023 14 listopada 2023 r. zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2022-2025 z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
83/2023 13 listopada 2023 r. powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
82/2023 9 listopada 2023 r. powołania komisji ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

81/2023 2 listopada 2023 r. powołania komisji odbioru w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
80/2023 31 października 2023 r. ustalenia zasad aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu jaworskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
79/2023 30 października 2023 r. ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w 2023 roku w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego "Inka" prowadzonej w Obornikach Śląskich na zlecenie Powiatu Jaworskiego wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od nastepnego miesiąca przypadającego po miesiącu , w którym zostało opublikowane. ZarządzenieTreść zarządzenia
78/2023 24 października 2023 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowosci Paszowice - etap 3” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
77/2023 24 października 2023 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Snowidza polegająca na budowie drogi dla pieszych” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
76/2023 20 października 2023 r. przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
75/2023 20 października 2023 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju, Promocji i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
74/2023 20 października 2023 r. ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2023 w Starostwie Powiatowym w Jaworze za święto przypadające w sobotę z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
73/2023 18 października 2023 r. powołania komisji odbioru w ramach zadania pn. "Modernizacja bazy sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
72/2023 17 października 2023 r. powołania komisji odbioru w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok. 1,9 km" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
71/2023 11 października 2023 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2610D w miejscowości Pomocne o dł. ok. 1,5 km" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
70/2023 6 października 2023 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
69/2023 2 października 2023 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
68/2023 2 października 2023 r. wprowadzenia zmian w składzie komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
67/2023 29 września 2023 r. powołania komisji ds. odbioru robót w ramacg zadania pm.: "Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną grungów" w związku z realizacją projektu "Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020- zadanie nr 2" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
66/2023 22 września 2023 r. powołania komisji odbioru robót w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
65/2023 22 września 2023 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
64/2023 22 września 2023 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
63/2023 12 września 2023 r. wprowadzenia zmian w składzie komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
62/2023 12 września 2023 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2023/2024 z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
61/2023 12 września 2023 r. przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
60/2023 4 września 2023 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
59/2023 4 września 2023 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
58/2023 29 sierpnia 2023 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
57/2023 28 sierpnia 2023 r. powołania komisji ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Geodeta Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
56/2023 28 sierpnia 2023 r. powołania Komisji Przetargowej do dokonania sprzedaży kostki granitowej z rozbiórki z zanieczyszczeniami z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
55/2023 24 sierpnia 2023 r. zmiany godzin urzędowania oraz zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
54/2023 23 sierpnia 2023 r. ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 460/9 o powierzchni 0,1600 ha oraz udziału Skarbu Państwa wynoszącego 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 460/8 o powierzchni 0,0800 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Wądrożu Wielkim, gmina Wądroże Wielkie, powiat jaworski z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
53/2023 22 sierpnia 2023 r. zmiany godzin urzędowania oraz zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

52/2023 16 sierpnia 2023 r. zmiany godzin urzędowania oraz zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia Treść zarządzeniaZarzdzenie
51/2023 16 sierpnia 2023 r. ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w granicach działek 105/13, 106/17 i 108/24 obręb Paszowice, gm. Paszowice, pow. jaworski, o łącznej powierzchni 0,5520 ha z dniem podjęcia Treść zarządzeniaZarzdzenie
50/2023 31 lipca 2023 r. powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierczycach oraz 2177D w miejscowości Kępy - zadanie 1 Kępy z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
49/2023 20 lipca 2023 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zarząd Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
48/2023 20 lipca 2023 r.  powołania komisji ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Biurze Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

47/2023 10 lipca 2023 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
46/2023 7 lipca 2023 r. zmiany godzin urzędowania oraz zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze zatrudnionych w Referacie Zarząd Dróg Powiatowych w Zębowicach z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
45/2023 19 czerwca 2023 r. ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
44/2023 19 czerwca 2023 r. wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
43/2023 12 czerwca 2023 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
42/2023 31 maja 2023 r. powołania komisji do oceny przydantości składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

41/2023 24 maja 2023 r. ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 105/9, 106/13 i 107/11 AM-2, obręb 0008, Paszowice, gmina Paszowice, powiat jaworski, o łącznej powierzchni 1,1683 ha z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

40/2023 16 maja 2023 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D Relacji Niedaszów-Zimnik z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

39/2023 10 maja 2023 r. powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km - etap I z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

38/2023 10 maja 2023 r. powołania komisji ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Biurze Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

37/2023 5 maja 2023 r. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

36/2023 25 kwietnia 2023 r.

powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Koszenie poboczy i przeciwskarp dróg powiatowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze

z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
35/2023 6 kwietnia 2023 r. uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

34/2023 24 marca 2023 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa masy na zimno z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

33/2023 27 marca 2023 r. powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

32/2023 24 marca 2023 r. powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów" w związku z realizacją projektu "Scalenie gruntów wsi Niedzaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - zadanie nr 1" z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

31/2023 23 marca 2023 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

30/2023 17 marca 2023 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju, Promocji i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

29/2023 16 marca 2023 r. zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy w okresie rozliczeniowym styczeń - marzec 2023 z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

28/2023 10 marca 2023 r. przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego, Jaworskim Centrum Medycznym oraz powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami z terenu powiatu jaworskiego z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

27/2023 9 marca 2023 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

26/2023 9 marca 2023 r. powołania komisji do spraw oceny możliwość w kosztach pomocy obywateli Ukrainy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

25/2023 9 marca 2023 r. sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Bolków, obręb 0002, przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

24/2023 8 marca 2023 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbe przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

23/2023 28 lutego 2023 r. zmiany zarządzenia Starosty Jaworskiego nr 9/2023 z dnia 13.02.2023 r. z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

22/2023 27 lutego 2023 r. powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn.: Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierczycach oraz 2177D w miejscowości Kępy - zadanie 2 Mierczyce z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

21/2023 27 lutego 2023 r. zmiany w składzie komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

20/2023 27 lutego 2023 r. sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności Skarbu Państwa nieruchomości połozonych w Wądrożu Wielkim z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

19/2023 21 lutego 2023 r. zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 21 lutego 2023 r.

Zarządzenie

Treść zarządzenia

18/2023 21 lutego 2023 r. upoważnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze do poświadczania za zgodnośc odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem z dniem podjęcia, upoważnienie ważne jest w okresie zatrudnienia pracownika

Zarządzenie

Treść zarządzenia

17/2023 20 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczenia podróży służbowych oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu z dniem podjęcia, upoważnienie ważne jest w okresie zatrudnienia pracownika

Zarządzenie

Treść zarządzenia

16/2023 20 lutego 2023 r. ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych  na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Jaworskiego w 2023 r.
 
z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiącaprzypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Zarządzenie

Treść zarządzenia

15/2023 20 lutego 2023 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomości i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

14/2023 17 lutego 2023 r. sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Mściwojów z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

13/2023 16 lutego 2023 r. sporządzenia i odania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Mściwojów, obręb Siekierzyce, przeznaczonej do oddania w użycie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

12/2023 16 lutego 2023 r. ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu
pomocy społecznej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2023 roku

z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca
przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Zarządzenie

Treść zarządzenia

11/2023

15 lutego 2023 r. uchylenia zarządzenia w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art.130a ust.10 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz powołania Komisji ds. kwalifikacji i likwidacji tych pojazdów z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

10/2023

15 lutego 2023 r. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowościach Pomocne i Kondratów  z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

9/2023

7 lutego 2023 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

8/2023

7 lutego 2023 r. ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego  na utrzymanie dziecka w 2023 roku w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Jaworze z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane

ZarządzenieTreść zarządzenia

7/2023 1 lutego 2023 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do
gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz
likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów”
w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat
jaworski" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020 – z podziałem na zadania”.
z dniem podjęcia

Zarządzenie

Treść zarządzenia

6/2023

25 stycznia 2023 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

5/2023

25 stycznia 2023 r. ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w granicach działki o numerze ewidencyjnym 112/12 AM-2, obręb 0008, Paszowice, gmina Paszowice, powiat jaworski o powierzchni 0,5468 ha z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

4/2023

24 stycznia 2023 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Modernizacja bazy sportowej przy I Liceum Ogólnokształccym w Jaworze z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

3/2023

19 stycznia 2023 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

2/2023

10 stycznia 2023 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

1/2023

9 stycznia 2023 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia

ZarządzenieTreść zarządzenia

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2023-01-10 13:49:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2024-01-16 15:33:23)