Kierownictwo Starostwa - Sekretarz

 
Sekretarz Powiatu Jaworskiego
Ewa Uciurkiewicz

 

Sekretarz Powiatu Jaworskiego podlega bezpośrednio Staroście. Może zostać upoważniony do wykonywania zadań w imieniu Starosty, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy Starostwa Powiatowego.

Pod nadzorem Sekretarza Powiatu Jaworskiego znajdują się sprawy objęte zakresem działania:

  • Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
  • Biura Informatyzacji i Cyfryzacji.

Sekretarz Powiatu uczestniczy w pracach Zarządu Powiatu Jaworskiego oraz może uczestniczyć w obradach Rady Powiatu i jej Komisji z głosem doradczym.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-03-27 08:37:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-05-23 13:49:49)