Obwieszczenia Starosty Jaworskiego

Informacja o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla zamierzenie pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T -Mobile nr 44761 Zębowice Logo
Decyzja pozwolenia na budowę nr 359/2018 dla zamierzenia p.n. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej JWR3041" przewidziane do realizacji na działce ewidencyjnej o numerze 8, Obr. Nowe Rochowice, gmina Bolków, pow. jaworski. Logo
Obwieszczenie Starosty Jaworskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Niedaszów oraz części wsi Siekierzyce i Zimnik Logo
Zmiana decyzji Nr 251/2017 pozwolenia na budowę z dnia 1 sierpnia 2017r. dla zamierzenia p.n. „Budowa zakładu produkcyjnego silników w Jaworze” Logo

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

Logo
Decyzja umorzenia nr 300/2018 na rzecz Inwestora T-MOBILE POLSKA S.A., adres: ul. Marynarska nr 12, 02-674 Warszawa, dla zamierzenia pn. „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-MOBILE nr 44761 Zębowice ” przewidzianego do realizacji na działkach ewidencyjnych o numerach 58/3, 58/2dr, 54/1 i 42/2 Obr. Zębowice, gmina Paszowice, pow. jaworski. Logo

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla zamierzenie pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T -Mobile nr 44764 (68331 PLG_BOLKOW_SADYGORNE)"

Logo
Decyzja nr 268/2018 dotycząca zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 380/2016 z dnia 20.12.2016r. dla zamierzenia p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, z przepompownią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacje elektryczne ze słupem oświetleniowym, zjazd z przepustem) oraz rozbudową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszów Wielki, gm. Wądroże Wielkie” Logo
Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Niedaszów oraz części wsi Siekierzyce i Zimnik 17.07.2018 Logo
Informacja o wydaniu w dniu 27 czerwca 2018r. na rzecz Inwestora - P4 Spółka z o.o. adres: ul. Taśmowa nr 7, 02-677 Warszawa, decyzji pozwolenia na budowę nr 236/2018 z dnia 27.06.2018r. dla zamierzenia p.n. „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej JWR3072 ” przewidziane do realizacji na działce ewidencyjnej o numerze 389, Obr. Męcinka, gmina Męcinka, pow. jaworski. Logo
Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Niedaszów oraz części wsi Siekierzyce i Zimnik 26.06.2018 Logo
Decyzja zmiany nr 185 / 2018 do decyzji pozwolenia na budowę nr 394/2017 z dnia 30.10.2017r. dla zamierzenia p.n. „ Budowa budynku hali produkcyjnej wraz z częścią biurową - Zakład Przetwórstwa Mięsnego wraz z wiatą gospodarczą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną ” przewidzianego do realizacji na działce ewidencyjnej o numerze 47/1, Obr. Sady Dolne, gmina Bolków, pow. jaworski. Logo
Skierowanie do konsultacji społecznych projekt dokumentu „Program ochrony środowiska dla powiatu jaworskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku”(POS)” Logo
Formularz konsultacjLogoi
Wszczęcie postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-MOBILE nr 44761 Zębowice ” przewidzianego do realizacji na działkach ewidencyjnych o numerach 58/3, 58/2dr, 54/1 i 42/2  obr. Zębowice, gmina Paszowice, pow. jaworski Logo
Nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości zabudowanej, po Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wądrożu Wielkim Logo
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 394/2017 z dnia 30.10.2017r. dla zamierzenia p.n. "Budowa budynku hali produkcyjnej wraz z częścią biurową - Zakład Przetwórstwa Miesnego wraz z wiatą gospodarczą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną" przewidzianego na działce ewidencyjnej o numerze 47/1, obr. Sady Dolne, gmina Bolków, pow. jaworski. Logo

Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Niedaszów oraz części wsi Siekierzyce i Zimnik 10.04.2018

Logo
Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Niedaszów oraz części wsi Siekierzyce i Zimnik Logo

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zgórski Mieczysław
(2018-02-12 12:51:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzozowski Jarosław
(2019-11-25 09:36:42)