Rok 2015

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za IV kwartał 2015 r.

 


1. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

2. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

3. Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku,o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

4. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

5. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

6. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

7. RB - 50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

8. Rb - 50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

9. Rb - 27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym jednostkom samorządu terytorialnego

10. Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

11. Rb - ST sprawozdanie z wykonania  planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

 


 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za III kwartał 2015 r.

 

1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

3. Rb - 27S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

4. Rb - 28S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

5. Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

6. RB - 50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

7. Rb - 50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

8. Rb - 27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym jednostkom samorządu terytorialnego

9. Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku,o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 


 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za II kwartał 2015 r.1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

3. Rb - 27S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

4. Rb - 28S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

5. Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

6. RB - 50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

7. Rb - 50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

8. Rb - 27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym jednostkom samorządu terytorialnego

9. Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku,o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

10. Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

 


 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za I kwartał 2015 r.
1. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

2. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

3. Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku,o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

4. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

5. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

6. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

7. RB - 50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

8. Rb - 50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

9. Rb - 27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym jednostkom samorządu terytorialnego

10. Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2015-05-05 14:53:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2016-03-16 11:28:15)