Koszty udostępnienia informacji publicznej oraz udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Jaworze

w sprawie ustalania zasad pokrywania kosztów  udostępnienia informacji publicznej oraz udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Jaworze

 

  1. Udostępnianie informacji publicznej oraz  udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Jaworze, następuje wyłącznie na nośnikach znajdujących się w posiadaniu Starostwa.
  2. Opłata za udostępnienie informacji publicznej i informacji publicznej  w celu jej ponownego wykorzystania zostanie określona na podstawie faktycznie poniesionych, nakładów, kosztów, w tym dodatkowej pracy wykraczającej poza zakres realizowanych obowiązków i czasu pracy, koniecznych do jej przygotowania i przekazania.
  3. Opłaty za udostępnianie informacji publicznej oraz  udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania  uiszcza się przelewem na konto 76 2030 0045 1110 0000 0190 3720   lub w kasie Starostwa Powiatowego w Jaworze.
  4. Udostępnienie informacji publicznej oraz udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania następuje po przedstawieniu dowodu wpłaty lub potwierdzeniu przelewu.
  5. Jeżeli wnioskodawca żąda poświadczenia zgodności kopii wydanego dokumentu z oryginałem, niezależnie od kosztów , o których mowa w niniejszym dokumencie, pobiera się opłatę skarbową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Koszty  udostępnienia informacji publicznej oraz udostępniania informacji publicznej  w celu ponownego wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Jaworze

 

Kserokopie

PAPIER FOLIA
FORMAT CZARNO-BIAŁY
kwota /zł/
FORMAT CZARNO-BIAŁY
kwota /zł/
A4 0,60 A4 1,20
A3 1,20 A3 2,40

 

Ploter - wydruk z pliku

PAPIER FOLIA
FORMAT CZARNO-BIAŁY
kwota /zł/
KOLOR
kwota /zł/
FORMAT CZARNO-BIAŁY
kwota /zł/
KOLOR
kwota /zł/
A4 2,00 3,00 A4 15,00 22,50
A3 4,00 6,00 A3 30,00 45,00
A2 8,00 12,00 A2 60,00 90,00
A1 16,00 24,00 A1 120,00 180,00
A0 32,00 48,00 A0 200,00 300,00

 

Skanowanie

FORMAT kwota /zł/
A4 1,50
A3 1,50
A2 15,00
A1 15,00
A0 15,00

 

Udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej:

1) na płycie CD - 1,00 zł

2) na płycie DVD - 1,00 zł

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2013-03-07 13:08:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2013-03-07 13:56:03)