Aktualności

 

Powiat Jaworski, jako organizator publicznego transportu zbiorowego informuje,

że w związku z przebudową ul. Wrocławskiej oraz ulic: Chopina/Kościuszki,

trasa w Jaworze na liniach: nr 501, 502, 503, 504, 505 i 506

zostanie zmieniona od 02.05.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Autobusy nie będą zatrzymywać się na przystankach:

Jawor - ul. Wrocławska (Wiadukt),

Jawor – ul. Wiejska (Golden Beton),

Jawor – ul. Wrocławska (Starostwo),

ul. T. Kościuszki (Liceum),

Jawor – ul. Chopina (Przedszkole).

 


Transmisja obrad Rady Powiatu w Jaworze

 

Transmisja obrad

 sesji Rady Powiatu w Jaworze

kamera


 

Archiwum Transmisji obrad

sesji Rady Powiatu w Jaworze

kamera

 


 

KOMUNIKAT dla przewoźników Logo

 


Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

  Data publikacji
21.09.2021
 
Obwieszczenie o omyłce w decyzji Ministra Infrastruktury nr GM-DOK 1.773.1.2021.KW z dnia 21 maja 2021 r.

(DOK.DOK1.973.14.2018.KI)

Id koszulki: 386269

Logo

 


 

  Data publikacji 09.08.2021

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych – Pogwizdów działki nr 143 i 144

Logo

Logo

 


 

  Data publikacji 13.09.2021

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych – Paszowice działka nr 20/3

Logo

 


 

 

 Data publikacji 

14.07.2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Mysłów dz. nr 218 w Radzimowicach

Logo

 


 

 Data publikacji 

25.06.2021

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych – Myślibórz dz. nr 24/17, nr  24/21

Logo

 


INFORMACJA

          Działając na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm. ) na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie opracowania pod nazwą   „ Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024 ”. Celem opracowania jest monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych.

        Na terenie województwa dolnośląskiego za przedsięwzięcie odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji  Leśnej Oddział w Brzegu.

         Starosta Jaworski zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 ww ustawy,  zwraca się  z prośbą do właścicieli lasów prywatnych o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego  wstępu na teren lasów oraz założenie w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w „ Instrukcji wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu ”.

         Prace terenowe w każdym roku będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.  


Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

  data publikacji 1.06.2021
 Obwieszczenie o rozgraniczeniu cieku Jania w Jenkowie dz. nr 179, 205, 72 i nr 180 Logo

 


 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

  data publikacji 17.07.2020
 o rozgraniczeniu gruntów pokrytych wodami – Jenków dz. nr 179, 205, 72 i nr 180 gm. Wądroże Wielkie, powiat jaworski, woj. dolnośląskie Logo

 


Referat Praw Jazdy I rejestracji Pojazdów Starostwa Powiatowego w Jaworze informuje,
że z dniem 01.07.2020r. Wydział Komunikacji otwiera bezpośrednią obsługę dla interesantów. 
Jednocześnie prosi się o zachowanie środków ostrożności tj. obowiązkowo MASECZKA 

Do dnia 07.02.2020r. z przyczyn niezależnych od urzędu nie jest możliwa rejestracja pojazdów sprowadzonych  z zagranicy. Za niedogodności przepraszamy.


Zawiadomienie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – Drzymałowice.

Logo

 


Zawiadomienie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – Luboradz

Logo

 


 

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych

- Przybyłowice działka nr 11, nr  172

Logo


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki Luboradz

Zawiadomienie Logo

Informacja Starosty o utworzeniu bazy danych BDOT500 

Informacja Logo

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 127/8 oraz 128/20 gm. Paszowice

Zawiadomienie Logo

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 123 w Kwietnikach gm. Paszowice

Zawiadomienie A.Nowacka Logo
Zawiadomienie J.Kordek-Trybała Logo
Zawiadomienie M.Kordek Logo

 


Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic działek w Paszowicach

Logo


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w Wierzchosławiczkach

Logo


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Logo


UWAGA: ZMIANA MIEJSCA UDZIELANIA POMOCY PRAWNEJ.

Od 3 października nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w budynku Starostwa na parterze (pok. nr 3, za Biurem Obsługi Klienta), a nie jak dotychczas w pok. Nr 111 na I piętrze).


        Starosta Jaworski informuje, że zgodnie z art.13a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm. ) w bieżącym roku w lasach, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju,  rozpoczyna się  wykonanie,
w cyklu 5 – letnim ( lata 2015 – 2019 ), opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 – 2019.
        Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz zbadanie zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane dla celów statystycznych i posłużą do formułowania, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.
        Prace w poszczególnych latach obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na cyklicznych pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych  w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4 x 4 km według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r.
        Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane w każdym roku  5-letniego cyklu ( w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień ) przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.


 

Szanowni Państwo

Starosta Jaworski informuje, że z dniem 1-go maja 2015 r. wprowadzone zostają zmiany w Regulaminie pracy

Starostwa Powiatowego w Jaworze.

Niniejszym Urząd czynny będzie

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 15.30.

Mając jednak na uwadze dobro naszych interesantów

- wyznaczeni pracownicy Wydziałów Komunikacji i Drogownictwa

oraz Finansów i Księgowości pracować będą w każdy wtorek

w godzinach od 7.30 do 17.30.

 

 


ZMIANY ZASAD WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH

Starosta Jaworski uprzejmie informuje, że z dniem 1 lipca 2014 r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących zasad wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Z dniem 1 lipca 2015 r. tracą ważność dotychczas
wydane karty

- na czas określony bądź bezterminowo.
Karty parkingowe będą wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy.

Wnioski można pobrać w Starostwie Powiatowym
w Jaworze w pok. nr 3 na parterze.
Informacje udzielane są również pod numerem

                                               

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2012-01-31 09:29:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-04-30 09:53:32)