WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy, mogą ubiegać się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz wniosku i złożyć w Starostwie Powiatowym w Jaworze, w pok. nr 3 lub w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy.

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Druk 1 – dla osoby powyżej 16 roku życia/ dla osoby poniżej 16 roku życia

  • dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia;
  • dołączyć 1 aktualne zdjęcie.

OŚWIADCZENIE - dot osób legitymujących się dowodem osobistym wydanym po marcu 2015 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-08-27 13:23:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2023-02-06 08:35:55)