Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Do zakresu działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) należy :

 

  1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
  2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
  3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
  4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
  5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
  6. dokumentowanie działań prowadzonych przez centrum;
  7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-03-05 13:51:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-01-29 13:54:21)