Audytor Wewnętrzny

 

Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego (AW) należy w szczególności:
 

1. Opracowywanie rocznych planów audytu.
2. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi standardami.
3. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych audytów i przedstawianie ich kierownikowi jednostki.
4. Czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu.
5. Analiza obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi.
6. Obiektywne i niezależne ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania jednostek, określenie oraz analiza przyczyn i sutków ewentualnych uchybień oraz przedstawianie zaleceń w sprawie ich usunięcia lub wprowadzenia usprawnień.


PLANY AUDYTU

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-03-05 13:48:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Sajdak Mateusz
(2020-02-05 15:12:36)