Pion Ochrony

 

Do zakresu działania Pionu Ochrony (PO) należy w szczególności:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
 2. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;
 3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 4. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 5. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;
 6. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 7. przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego wobec kandydatów na stanowiska objęte dostępem do informacji niejawnych;
 8. prowadzenie wykazu stanowisk oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
 9. współpraca z właściwymi służbami ochrony państwa w zakresie zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 10. opracowanie planu ochrony starostwa oraz nadzór nad jego realizacją;
 11. nadzór nad opracowywaniem i przechowywaniem materiałów niejawnych przez upoważnionych pracowników starostwa;
 12. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-06-04 15:01:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-01-29 13:55:40)