Rok 2002

 

UCHWAŁYRADY POWIATU JAWORSKIEGO

Kadencja 2002 - 2006

 

Nr uchwały

Data podjęcia

w sprawie

Termin

IV/24/02

30 grudnia 2002r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2002 rok

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

IV/23/02

30 grudnia 2002r.

w sprawie delegowania osób do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

IV/22/02

30 grudnia 2002r.

w sprawie budżetu Powiatu na 2003 rok

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2003r

III/21/02

6 grudnia 2002r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

III/20/02

6 grudnia 2002r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jaworskiego

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia, z mocą od19 listopada 2002r.

III/19/02

6 grudnia 2002r.

w sprawie określenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

III/18/02

6 grudnia 2002r.

w sprawie określenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

III/17/02

6 grudnia 2002r.

w sprawie określenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Publicznego

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

III/16/02

6 grudnia 2002r.

w sprawie określenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

III/15/02

6 grudnia 2002r.

w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Powiatu Jaworskiego

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

III/14/02

6 grudnia 2002r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXIII/153/2000 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 15 września 2000r.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia

III/13/02

6 grudnia 2002r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

III/12/02

6 grudnia 2002r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

II/11/02

29 listopada 2002r.

w sprawie wyznaczenia reprezentanta Powiatu jaworskiego w Związku Powiatów Polskich

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

II/10/02

29 listopada 2002r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2002 rok

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

II/9/02

29 listopada 2002r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

II/8/02

29 listopada 2002r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

II/7/02

29 listopada 2002r.

w sprawie komisji Rady Powiatu Jaworskiego

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

I/6/02

19 listopada 2002r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2002 rok

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

I/5/02

19 listopada 2002r.

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

I/4/02

19 listopada 2002r.

w sprawie wyboru Wicestarosty

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

I/3/02

19 listopada 2002r.

w sprawie wyboru Starosty

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

I/2/02

19 listopada 2002r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

I/1/02

19 listopada 2002r.

w sprawie wyboruPrzewodniczącego Rady Powiatu

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-05-24 08:14:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Staniec Agnieszka
(2006-05-29 10:57:58)