Sprawozdawczość budżetowa - rok 2006

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za cały 2006 r.

 

1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności


2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie


3. Rb - 27S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych


4. Rb - 28S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych


5. Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń


6. Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/ jednostek samorządu terytorialnego

 

7. Rb 31 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

 

8. Rb 33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej
część 1, część 2


9. Rb 34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7, część 8, część 9, część 10

 


Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za I półrocze 2006 r.

 

1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności


2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie


3. Rb - 27S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych


 4. Rb - 28S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

 

5. Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

 


 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za I kwartał 2006 r.

 

1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności


2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

3. Rb - 27S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

4. Rb - 28S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

5. Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2006-05-18 14:07:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-05-21 08:19:05)