Informator

J E D N O S T K I      O R G A N I Z A C Y J N E

Biuletyn Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych Powiatu Jaworskiego - wejdź


OŚRODEK WSPARCIA "POD ZIELONYM DĘBEM" 

 o.wsparcia@owjawor.pl


Dyrektor

 

KATARZYNA TRAPOWSKA


tel./fax 729-40-66
tel.kom 690-948-588
ul. Starojaworska 7
59-400 JAWOR
 


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

kontakt@pcpr-jawor.pl


Dyrektor

 

IZABELA ANIOŁEK

tel. 871-14-11
ul. Starojaworska 7
59-400 JAWOR

POWIATOWY URZĄD PRACY

www.pup-jawor.pl


Dyrektor
 

JAROSŁAW SIMON

tel. 729-11-00
fax. 729-11-38
ul. Strzegomska 7
59-400 JAWOR

I  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I 
W JAWORZE

www.lo1jawor.pl


Dyrektor

 

Waldemar Szastak

tel. 870-21-89
fax. 870-29-84
ul. Kościuszki 8
59-400 JAWOR

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
im. Komisji Edukacji Narodowej

W JAWORZE

www.pckzjawor.pl


Dyrektor

 

LUCYNA BUCZKOWSKA

tel. 870-25-22
fax. 870-30-88
ul. Wrocławska 30a
59-400 JAWOR

ZESPÓŁ SZKÓŁ i PLACÓWEK
im. Wincentego Witosa 

W BOLKOWIE

www.zsip-bolkow.pl


Dyrektor

 

BEATA ZALEWSKA

tel. (075) 741-33-64
fax. (075) 741-32-94

ul. Niepodległości 17
59-420 BOLKÓW

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZE

www.dpsjawor.pl


Dyrektor

 

JOANNA POKRYWA

tel. (075) 741-32-22
fax. (075) 741-32-22
ul. Kamiennogórska 3
59-420 BOLKÓW

tel. 729-07-10
fax. 729-07-12
Pl. Seniora 3
59-400 Jawor

tel. 887-44-25
fax. 887-45-06
Mierczyce
59-430 Wądroże Wielkie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY  im. Marii Konopnickiej W JAWORZE

www.soswjawor.pl


Dyrektor

 

FRANCISZEK MATERNIAK

tel. 870-24-72
fax. 870-24-72
ul. Paderewskiego 6
59-400 JAWOR

POWIATOWY OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI W JAWORZE

www.pore-jawor.pl

 

 

Dyrektor

 

DOROTA DOMIŃSKA - WERBEL


tel. 729-19-24
ul. Piłsudskiego 11
59-400 JAWOR

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-05-05 11:36:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-03-21 12:38:11)