WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o uzyskanie stopnia niepełnosprawności, zobowiązane są do wypełnienia odpowiedniego formularza wniosku i złożenia w Starostwie Powiatowym w Jaworze, w pok. nr 3 lub w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy.    

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /dla osoby powyżej 16 roku życia /druk nr 1

  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia /druk nr 2/ - ważne jest 30 dni od dnia wydanie przez lekarza, należy zwrócić uwagę na to aby był opieczętowany pieczątkami zakładu opieki zdrowotnej i lekarza;
  • klauzula informacyjna/ druk 3/,
  • OŚWIADCZENIE o miejscu pobytu stałego /druk 4/.
  • dołączyć kserokopie wcześniejszego lub aktualnego orzeczenia Orzecznika ZUS lub Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności; KRUS, MON, KIZ
  • dołączyć kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej umożliwiającej ustalenie stopnia niepełnosprawności;

   

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /dla dziecka poniżej 16 roku życia/ druk nr 5 

  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia /druk nr 2/ - ważne jest 30 dni od dnia wydanie przez lekarza, należy zwrócić uwagę na to aby był opieczętowany pieczątkami zakładu opieki zdrowotnej i lekarza;
  • klauzula informacyjna/ druk 3/,
  • OŚWIADCZENIE o miejscu pobytu stałego /druk 4/.
  • dołączyć kserokopie wcześniejszego lub aktualnego orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności;
  • dołączyć kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej umożliwiającej ustalenie stopnia niepełnosprawności;

Wnioski złożone w Starostwie Powiatowym w Jaworze są przekazywane do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Legnicy. Osoby składające wniosek otrzymują pisemne zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Komisji Lekarskiej.

 

Wnioski oraz szczegółową informację można uzyskać w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej - parter pokój Nr  3 , tel. 76 729-01-09

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-04-24 10:42:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-01-15 10:21:00)