Jawor

j
URZĄD MIEJSKI  W JAWORZE
www.jawor.pl
 
BURMISTRZ
Emilian Bera
 
Tel. (076) 870-22-01
Fax. (076) 870-22-02
Rynek 1
59-400 JAWOR
 

    

 

miasto chleba - miasto pokoju 

 

 Jawor, jedno z najpiękniejszych miast na Dolnym Śląsku, posiada ponad 760-letnią historię i bogate tradycje. Każdy, kto przyjedzie do Jawora, nie może oprzeć się urokowi wspaniałych zabytków.

Reprezentacyjny rynek - laureat w ogólnopolskim konkursie „Rynek Turystyczny Miasta”, z dostojnym ratuszem, otoczonym zabytkowymi pierzejami kolorowych kamieniczek z podcieniami nie ma sobie równych. Sala Rajców w Ratuszu, ozdobiona witrażami, wykonanymi w Berlińskim Królewskim Instytucie Witraży, ilustrującymi panoramę miasta, należy do najpiękniejszych w Polsce. W przylegającym do Ratusza budynku Teatru Miejskiego zachowała się wspaniale zdobiona sala teatralna z profesjonalnie wyposażoną sceną. 

 

Tylko w Jaworze można zachwycić się unikatowym wnętrzem Kościoła Pokoju. Ewangelicki kościół wzniesiony z drewna i gliny posiada imponujące, barokowe wnętrze (niezwykle cenne empory z herbami jaworskiej szlachty i cechów rzemieślniczych). Obecnie Kościół Pokoju jest jednym z dwóch tego typu obiektów w Europie.

 

Od lat rozbrzmiewa w nim muzyka kameralna w najlepszym wykonaniu artystów polskich i niemieckich, którzy zapraszani są do udziału w „Jaworskich Koncertach Pokoju”. Występowali tu m.in.: Agnieszka Duczmal i Orkiestra Kameralna „Amadeus”, Chór Chłopięcy i Męski „Poznańskie Słowiki” „Capella Zamku Rydzyńskiego”, Konstanty Andrzej Kulka, Albrecht Breuninger, Wiesław Ochman. W grudniu 2001 r. Kościół Pokoju w Jaworze został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Jawor posiada również Muzeum Regionalne z siedzibą w XV-wiecznym zespole poklasztornym, który słynie z tego, że zawiera największą na Dolnym Śląsku ilość polichromii z początku XVI w. 

 

Jawor to nie tylko zabytki. Miasto może poszczycić się znacznymi osiągnięciami gospodarczymi. Posiada jedno z najnowocześniejszych wysypisk odpadów komunalnych w Polsce oddane do użytkowania w 1997 r., a także oczyszczalnię ścieków oraz nowoczesną automatyczną stację uzdatniania wody - 100 % zasobów zwodociągowanych i skanalizowanych. Gazyfikacja przewodowa w 100 % obejmuje tereny miasta. 

 

W roku 1996 miasto zostaje laureatem konkursu na najlepszą gminną inwestycję proekologiczną zrealizowaną w województwie legnickim w 1995 roku w zakresie ochrony powietrza. Rok później Jawor jest laureatem konkursu na najbardziej gospodarną gminę miejską „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. W 1998 roku Jawor ponownie otrzymuje wyróżnienie w konkursie na najlepsze inwestycje w zakresie ochrony powietrza i ziemi zrealizowane w 1997 r. 

 

Kolejne lata to inwestycje związane z budownictwem mieszkaniowym oraz rozbudowa infrastruktury sportowej. Rozpoczęto budowę krytej pływalni i budynku komunalnego. Zagospodarowano tereny po byłych koszarach wojsk radzieckich, przystąpiono do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze. Mimo niesprzyjających warunków na polskim rynku, większości jaworskim firm udało się przetrwać największy kryzys. Od lat Jawor jest regionalnym centrum przemysłu metalowego, maszynowego, chemicznego i budownictwa.

 

Największe firmy zajmują się produkcją odkuwek i kołnierzy do połączeń rurowych, cukru, mebli, wyrobów gumowych, motoryzacyjnych, metalowych oraz urządzeń dla przemysłu kamieniarskiego. Miasto skupia dużą liczbę spółek o zróżnicowanej strukturze branżowej. Ich liczba stale się zwiększa co świadczy o dużej aktywności gospodarczej mieszkańców. 

 

Jaworskie firmy funkcjonują w otoczeniu wielu organizacji i instytucji biznesowych. Najważniejszym z nich jest Związek Pracodawców Ziemi Jaworskiej, który został utworzony w 1999 r. i zrzesza na zasadzie dobrowolności osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą. Podstawowym celem Związku jest zapewnienie zrzeszonym przedsiębiorcom pomocy w realizacji działalności gospodarczej, reprezentowanie ich interesów oraz kształtowanie jednolitego stanowiska we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem firm. Związek jest partnerem władz samorządowych w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju. Pomimo stosunkowo krótkiego okresu funkcjonowania, Związek szybko stał się największą organizacją pracodawców w regionie i obecnie liczy ponad 30 członków. 

 

Jawor położony jest w centrum województwa dolnośląskiego przy drodze krajowej Nr 3 Szczecin - Jakuszyce i w pobliżu autostrady A-4 Wrocław – Olszyna, na trasie projektowanej autostrady A3 Świnoujście - Lubawka. Oddalenie Jawora od stolicy województwa - Wrocławia - wynosi 70 km, natomiast od sąsiednich dużych miast: Wałbrzycha - 36 km, Jeleniej Góry - 45 km, Legnicy - 18 km. 

 

Miasto jest siedzibą powiatu jaworskiego. Powiat jaworski jest regionem wielofunkcyjnym. Jest to obszar przemysłowy, turystyczny i rolniczy. Wykorzystując naturalne predyspozycje Ziemi Jaworskiej do pełnienia roli gospodarza nie tylko imprez o charakterze kulturalnym czy sportowym, od wielu lat w Jaworze realizowana jest impreza targowa pt.: „Międzynarodowe Targi Chleba”. Przedsięwzięcie to ma charakter promocyjny, a jego rolą jest pokazanie nie tylko przemysłu piekarniczego, lecz również walorów miasta i regionu. Targom towarzyszą także imprezy sportowe i kulturalne o charakterze międzynarodowym.

 

Jawor jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich EUROREGIONU NYSA, wspólnoty komunalnej założonej dla wspierania wszechstronnej działalności na rzecz pomyślności regionu, sanacji ekologicznej, rozwoju gospodarczego. Współpracuje z miastami w Niemczech (Niesky), Czechach (Turnov), na Ukrainie (Berdyczów) i we Włoszech (Roseto degli Abruzzi). 

 

Jawor leży w otulinie Parku Krajobrazowego „CHEŁMY”, z rzadkimi, chronionymi roślinami oraz okazami fauny. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się zbiornik wodny „SŁUP” - 400 ha lustra wody, który zapewnia rezerwę wody pitnej dla miasta Legnicy.        

Liczba mieszkańców Gminy Jawor według stanu na dzień 30.09.2023 r. wynosi 20315. 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-03-09 09:32:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2023-11-30 08:58:41)