Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze na skrzyżowanie typu mini rondo".

 

Zawiadomienie o wyborze oferty plik_pdf Data publikacji dokumentu: 
17-06-2021 r.

Informacja o złożonych ofertach

plik_pdf Data publikacji dokumentu: 
17-06-2021 r.
Zaproszenie do złożenia oferty plik_pdf Data publikacji dokumentu: 
09-06-2021 r.

Zał. nr 1  

Formularz ofertowy

plik_doc_docx Data publikacji dokumentu: 
09-06-2021 r.

  Zał. nr 2  

klauzula informacyjna o przetwarzaniu

danych osobowych
 

plik_pdf Data publikacji dokumentu: 
09-06-2021 r.

   Zał. nr 3

Projekt umowy

plik_pdf Data publikacji dokumentu: 
09-06-2021 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tokarz Karol
(2021-06-09 14:42:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-06-22 13:40:16)