Uchwała nr IX/124/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Jaworze projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jaworskiego na 2022 rok

 

Uchwała nr IX/123/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jaworskiego przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Uchwała nr IX/74/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 września 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za pierwsze półrocze 2021 roku

 

Uchwała nr IX/37/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jaworskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2020 rok

 

Uchwała nr IX/15/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Jaworskiego przedstawionego w uchwale Rady Powiatu w Jaworze nr XXXII/167/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 r.

 

Uchwała nr IX/14/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Powiatu w Jaworze nr XXXII/168/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025 i uchwale Rady Powiatu w Jaworze nr XXXII/167/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2021-02-05 12:31:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-12-20 10:36:39)