Data publikacji
23.12.2021

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych – Mysłów działka nr 781

Logo

 


Natura


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY w zakresie przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Ogłoszenie Logo

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2022 r. na obszarze Powiatu Jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 

Informacja o zakończeniu naboru
do komisji konkursowej
Logo

Uchwała nr 61/2021

(data publikacji: 04.11.2021)

Logo

Ogłoszenie

Logo
Załącznik nr 1 Logo
Załącznik nr 2 Logo

 


Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2022 r. na obszarze Powiatu Jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 

Rozstrzygnięcie Logo

Uchwała nr 60/2021

(data publikacji: 04.11.2021)

Logo

Ogłoszenie

Logo
Załącznik nr 1 Logo
Załącznik nr 2 Logo

 

 

 
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 25 października 2021 roku
Logo

 


Powiat Jawor ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż kostki granitowej z rozbiórki z zanieczyszczeniami i zaprasza do składania ofert
 

Ogłoszenie o przetargu Treść zarządzenia
Formularz ofertowy Treść zarządzenia
Oświadczenie osoby przystępującej do przetargu Treść zarządzenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Treść zarządzenia

 


Zarząd Powiatu w Jaworze ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 

Rozstrzygnięcie Treść zarządzenia
Ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert Treść zarządzenia
Uchwała nr 59/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 21.10.2021 Treść zarządzenia
Wzór oferty plik_doc_docx
Wzór umowy plik_doc_docx
Wzór sprawozdania plik_doc_docx

 


 

 

Data publikacji
21.10.2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w dniu 12.11.2021r. o godzinie 12:30 dot. działki nr 382, 383/1 obręb 0013. Wierzchosławice

Logo


Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022”

 

Ogłoszenie o naborze Treść zarządzenia
Formularz zgłoszeniowy plik_doc_docx

 


 

  Data publikacji
07.10.2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dniu 04 listopada 2021 r. o godzinie 13:00 w rejonie drogi gminnej (działka nr 203) i działek nr 204, i 247/3 w miejscowości Sady Górne

Logo

 


Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Treść zarządzenia
Ogłoszenie o konkursie Treść zarządzenia
Uchwała nr 53/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 16.09.2021 Treść zarządzenia
Wzór oferty plik_doc_docx
Wzór umowy plik_doc_docx
Wzór sprawozdania plik_doc_docx

 

 


Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydaniu decyzji w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
 

   
Informacja LogoLogo

 


Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydaniu decyzji w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
 

   
Informacja Logo

 


 Powiat Jawor ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż kostki granitowej z rozbiórki z zanieczyszczeniami i zaprasza do składania ofert 
 

   
Ogłoszenie o  przetargu Logo

 


Ogłoszenie o licytacji pojazdów w dniu 8 czerwca 2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Referatu Zarządu Dróg Powiatowym - Zębowice 44
 

   
Ogłoszenie Logo

 

 


Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2021 r., na podstawie Protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert, podjął decyzję o podziale środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie:

- upowszechniania kultury i sztuki,

- upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki,

- promocji i ochrony zdrowia.

            W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono oferty, które zostaną objęte dofinansowaniem w łącznej wysokości 65 000,00 zł.

            Szczegółowy wykaz podmiotów, które wzięły udział w konkursie wraz z wysokością przyznanego dofinansowania w załącznikach.

Załącznik nr 1 Logo
Załącznik nr 2 Logo
Załącznik nr 3 Logo

 


 

Ogłoszenie o licytacji pojazdów w dniu 23 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Referatu Zarządu Dróg Powiatowym - Zębowice
 

   
Ogłoszenie Logo

 


Ogłoszenie

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury oraz  promocji i ochrony zdrowia w 2021 r.

 

 Ogłoszenie o naborze   plik_pdf
  Formularz zgłoszeniowy  Logo

 


 

Uchwała nr 6/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, upowszechniania kultury i sztuki oraz promocji i ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu jaworskiego

 

  Uchwała 6/2021  Zarządu Powiatu - Ogłoszenie o konkursie   plik_pdf  Data publikacji dokumentu:
10-02-2021r.
Wzór oferty Logo Data publikacji dokumentu:
10-02-2021r.
Wzór umowy Logo Data publikacji dokumentu:
10-02-2021r.
Wzór sprawozdania Logo Data publikacji dokumentu:
10-02-2021r.

 


 

Ogłoszenie o licytacji pojazdów w dniu 4 lutego 2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Referatu Zarządu Dróg Powiatowym - Zębowice
 

   
Ogłoszenie Logo

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2021-01-25 10:33:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-12-23 15:01:01)