Uchwała nr IX/122/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłużonym przez Zarząd Powiatu w Jaworze projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jaworskiego na 2021 rok

 

Uchwała nr IX/121/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jaworskiego przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok

 

Uchwala nr IX/69/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za pierwsze półrocze 2020 roku.


Uchwala nr IX/31/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jaworskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2019 rok

 

Uchwala nr IX/16/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Powiatu w Jaworze nr XV/98/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020-2025 i uchwale Rady Powiatu w Jaworze nr XV/97/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu na 2020 r.

 

Uchwala nr IX/62/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Jaworskiego przedstawionego w uchwale Rady Powiatu w Jaworze nr XXIII/126/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sajdak Mateusz
(2020-02-19 13:52:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2020-12-22 10:48:27)