Biuro Radców Prawnych

Do zakresu działania Obsługi Prawnej (OP) należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz starostwa, powiatu oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w szczególności:1) udzielanie porad i konsultacji prawnych;
2) sporządzenie opinii prawnych;
3) opracowywanie projektów aktów prawnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych sporządzanych przez komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne powiatu;
4) opiniowanie projektów umów i porozumień;
5) opiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej;
6) opiniowanie spraw kadrowych związanych z pracownikami starostwa oraz kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu;
7) sporządzanie lub opiniowanie projektów pism wychodzących w sprawach skomplikowanych pod względem prawnym;
8) występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy oraz prowadzenie dokumentacji i rejestrów związanych z prowadzonymi sprawami sądowymi;
9) udział w prowadzonych przez organy samorządu powiatowego negocjacjach;
10) prowadzenie spraw o charakterze windykacyjnym na etapie sądowym i egzekucji komorniczej we współpracy z Wydziałem Finansów i Księgowości oraz występowanie przed urzędami i sądami w postępowaniach windykacyjnych i egzekucyjnych;
11) sporządzanie poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
12) udział na zlecenie starosty w sesjach rady.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sajdak Mateusz
(2019-09-03 13:57:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-01-25 10:59:50)