2019 rok

 
INFORMACJA z dnia 25 listopada 2019 r

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
ObwieszczenieTreść zarządzenia
Ogłoszenie Starosty Jaworskiego z dnia 29 października o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jaworze

plik_pdf

ogłoszenie

plik_pdf

formularz

Ogłoszenie Starosty Jaworskiego z dnia 23 września 2019 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jaworze

plik_pdfogłoszenie

plik_pdf

 

formularz

Informacja o utworzeniu powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - GESUT dla obszaru wszystkich 81 obrębów w gminach powiatu Jaworskiego: Mściwojówm Paszowice, Męcinka, Wądroże Wielkie, gminy miejsko-wiejskie Bolków, i miasta Jawor plik_pdf
Informacja o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko plik_pdf
Obwieszczenie o przyjęciu w dniu 27 grudnia 2018 r. dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Jaworskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025" Logo

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zgórski Mieczysław
(2019-01-15 10:15:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzozowski Jarosław
(2019-11-25 10:02:41)