Wydane w 2018 roku

 

Uchwala nr IX/51/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Powiat Jaworski obligacji o wartości nominalnej 3.300.000,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Logo
Uchwala nr IX/41/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Jaworskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za pierwsze półrocze 2018 roku Logo
Uchwała nr II/123/2018 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Jaworskiego przedstawionego w uchwale nr XLVI/209/18 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Logo
Uchwala nr IX/23/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaworze w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jaworskiego za 2017 rok Logo
Uchwala nr IX/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jaworskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2017 rok Logo

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zgórski Mieczysław
(2018-12-04 10:57:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Zgórski Mieczysław
(2018-12-04 11:13:25)