Wydane w 2017 roku

Uchwala nr 11/214/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Jaworskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za pierwsze półrocze 2017 roku Logo
Projekt nr 11/197/2017 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Jaworskiego przedstawionego w uchwale nr XXXIV/151/17 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok Logo
Uchwala nr 11/177/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaworze w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jaworskiego za 2016 rok Logo
Uchwala nr II/106/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jaworskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2016 rok
Logo


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Witowski Jarosław
(2017-09-19 10:54:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Witowski Jarosław
(2017-09-19 11:05:28)