Stowarzyszenia, Rady i Związki działające w Powiecie