„Przebudowa drogi powiatowej nr 2802D Zębowice-Paszowice w km 0+000-2+177 [intensywne opady deszczu maj 2017]”

 

Informacja o wyborze oferty plik_pdf Data publikacji dokumentu:
25-09-2019r.
Informacja z otwarcia ofert plik_pdf Data publikacji dokumentu:
12-09-2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia plik_pdf Data publikacji dokumentu:
04-09-2019r.

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

oraz przedłużeniu terminu składania ofert

plik_pdf Data publikacji dokumentu:
04-09-2019r.
 Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania z dnia 29 i 30.08.2019)  plik_pdf Data publikacji dokumentu:
04-09-2019r.

Zaktualizowane PW, PB, SST i przedmiar, w związku z

odpowiedziami na pytania Wykonawców

ZIP Data publikacji dokumentu:
04-09-2019r.
Ogłoszenie o zamówieniu plik_pdf Data publikacji dokumentu:
23-08-2019r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia plik_pdf Data publikacji dokumentu:
23-08-2019r.
 Załączniki do SIWZ ZIP Data publikacji dokumentu:
23-08-2019r.
Przedmiar (nieaktualne) plik_pdf Data publikacji dokumentu:
23-08-2019r.
Dokumentacja projektowa ZIP Data publikacji dokumentu:
23-08-2019r.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych
ZIP Data publikacji dokumentu:
23-08-2019r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jarosław Brzozowski
(2019-08-23 13:28:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosław Brzozowski
(2019-09-25 13:49:13)