Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg - powtórzony przetarg

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Logo Data publikacji dokumentu:
11-10-2018r.
Informacja z otwarcia ofert Logo Data publikacji dokumentu:
14-09-2018r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Logo Data publikacji dokumentu:
06-09-2018r.
Projekt umowy Logo Data publikacji dokumentu:
06-09-2018r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Logo Data publikacji dokumentu:
06-09-2018r.

Formularz ofertowy

Logo Logo Data publikacji dokumentu:
06-09-2018r.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Logo Data publikacji dokumentu:
06-09-2018r.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Logo Data publikacji dokumentu:
06-09-2018r.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Logo Data publikacji dokumentu:
06-09-2018r.
Wykaz dostaw Logo Data publikacji dokumentu:
06-09-2018r.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego Logo Data publikacji dokumentu:
06-09-2018r.

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jarosław Witowski
(2018-09-06 12:42:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosław Witowski
(2018-10-11 14:28:03)