Zakup masy mineralno-asfaltowej do wbudowania na gorąco

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Logo Data publikacji dokumentu:
10-05-2018r.
Informacja z otwarcia ofert Logo Data publikacji dokumentu:
18-04-2018r.
Ogłoszenie o przetargu Logo Data publikacji dokumentu:
09-04-2018r.
Projekt umowy Logo Data publikacji dokumentu:
09-04-2018r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Logo Data publikacji dokumentu:
09-04-2018r.
Formularz ofertowy Logo Logo Data publikacji dokumentu:
09-04-2018r.
Oświadczenie - grupa kapitałowa Logo Data publikacji dokumentu:
09-04-2018r.
Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu Logo Data publikacji dokumentu:
09-04-2018r.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Logo Data publikacji dokumentu:
09-04-2018r.
Wykaz narzędzi Logo Data publikacji dokumentu:
09-04-2018r.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego Logo Data publikacji dokumentu:
09-04-2018r.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jarosław Witowski
(2018-04-09 11:44:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosław Witowski
(2018-05-10 13:30:09)