Petycje

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Starosty Powiatu Jaworskiego w Jaworze

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1 Ewelina Kowalska

1a-2016

Odstąpienia przez Wydział AB  od żądania od Inwestorów  uzgodnień z zarządcą sieci ee

09.12.2016r     wycofana w dniu 16.12.2016 r. nr 11700.2016.DG.
2 Morawski Marcin 1b-2016 Odstąpienia przez Wydział AB  od żądania od Inwestorów  uzgodnień z zarządcą sieci ee 09.12.2016r

 

X Petycja wycofana przez  składającego  petycję Pana Marcina Morawskiego pismem z dnia 14.12.2016r. Nr 11609.2016.DG
3 Piotr Wielg 1-2017 Uzupełnienie oznakowania pionowego, oraz odnowienia/odmalowania znaków poziomych na przejściach dla pieszych 24.03.2017r.     Odpowiedź
4 Piotr Wielg 2-2017 W sprawie zwolnienia Gminy Jawor z opłaty za dostęp do bazy ewidencji gruntów i budynków oraz kosztów utrzymania systemu i łącza internetowego 20.04.2017r.     Odpowiedź
5 Daniel Iwański 3-2017 Uruchomienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Strzegomskiej, Szpitalnej, Piastowskiej i Armii Krajowej w Jaworze 28.10.2017r.    

Odpowiedź

Załącznik

6

Zygmunt Gawroński

Kamil Kacperek

1-2018

Działania inżynieryjno — technicznych na  drodze powiatowej nr 2794D w kierunku Jawor — Czernica do granic powiatu.

18.06.2018r.    

Odpowiedź
Załącznik

Odpowiedź - SP

Odpowiedź - WUOZ

7

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl

2-2018

Próba oszacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonalnych (węgiel) w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe, etc)

22.08.2018r.    

 

 

8

Radca prawny Konrad Cezary Łakomy
 CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego - Konrad Cezary Łakomy

1-2019

uzupełnienie

Wprowadzenie w Starostwie
polityki zarządzania konfliktem interesów

21.08.2019r.   26.08.2019r. przekazanie petycji do radcy prawnego  
9

adw. Renata Sutor Rabka-Zdrój ul. Rynek 8B 34-700 Rabka-Zdrój

2-2019

Petycja w interesie publicznym w sprawie zmiany przepisów art 89 § 2ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

07.10.2019r.

     
10

Wiesława Hasiuk

3-2019

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr. 2184D

10.10.2019r.

     
11

Elżbieta Hołowienko

Kamil Sitnicki

Magdalena Rakoczy

Tomasz Rakoczy

Marlena Niklewicz

Tomasz Niklewicz

 

1-2020

Dotyczy planowanej inwestycji budowlanej, przez inwestora DJA Media Sp z o.o z siedziba w Piotrowicach nr 16, 59-424 Męcinka o nazwie:  "Zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu"

25.02.2020r.

po wydaniu decyjzji Wojewody Dolnośląskiego

 

Petycja załatwiona pozytywnie

Starosta Jaworski wydał dnia  24 lutego 2020r. decyzję 66/2020 odmowną, od której się odwołał Inwestor. Wojewoda Dolnośląski obecnie rozpatruje odwołanie. Petycja zostanie przekazana organowi II instancji w ślad za odwołaniem

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Jarosław Witowski
(2016-12-14 09:17:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Żelazek
(2020-09-30 11:06:23)