☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 04.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia

2016

NUMER ZARZĄDZENIA

 

DATA PODPISANIA

 

W SPRAWIE

 

DATA OBOWIĄZYWANIA

 

58 30 grudnia 2016 utworzenia Referatu Zarządu Dróg Powiatowych w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 1 stycznia 2017
57 27 grudnia 2016 powołania nowego Zespołu oceniającego Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów społecznych Powiatu Jaworskiego na lata 2011-2020 z dniem 1 stycznia 2017
56 14 grudnia 2016 przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem
podpisania
55 14 grudnia 2016 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "remont muru oporowego w Mysłowie" z dniem
podpisania
54 25 listopada 2016 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn "przebudowa drogi powiatowej Dobków - gr powiatu Lipa nd 2600D" z dniem
podpisania

53

Załącznik

25 października 2016 wprowadzenia zmian w regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze po upływie dwóch tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników
52 17 października
2016 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia powtórnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Remont muru oporowego w Mysłowie w km 1+120 do1+220 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013] z dniem
podpisania
51 18 października
2016 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2800D Mierczyce - Skała - Luboradz ETAP II w km 1+550-4+296 (intensywne opady deszczu 2013 r.)" z dniem
podpisania
50 30 września
2016 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2790D w miejscowości Granowice w km 3+015-4+020 (intensywne opady deszczu kwiecień 2015 r.)" z dniem
podpisania
49 30 września
2016 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2800D w km 0+000-0+500 w miejscowości Mierczyce - strona prawa" z dniem
podpisania
48 29 września
2016 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do odbioru samochodu osobowego 9-ciu (8+1) miejscowego przewozu osób niepełnosprawnych w tym jedno miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim z dniem
26.09.2016
47 26 września
2016 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Remont muru oporowego w Mysłowie w km 1+120 do 1+220 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013) z dniem
podpisania
46 16 września
2016 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2808 relacji dr. nr 363 - Męcinka - dr. nr 2610 w km 4+650 - 9+630" z dniem
podpisania
45 19 września
2016 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę 9-cio (8+1) miejscowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim z dniem
19.09.2016
44 16 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Dobków-gr. powiatu Lipa nr 2600D w km 0+000-2+500 [intensywne opady deszczu lipiec 2012] z dniem
podpisania
43 9 września
2016 r.
w sprawie wprowadzenia systemu płatności z użyciem terminala płatniczego w Starostwie Powiatowym w Jaworze po upływie dwóch tygodni od podania do wiadomości
42 1 września
2016 r.
w sprawie zmian w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem
1.09.2016
41 4 sierpnia
2016 r.
w sprawie Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu oceniającego Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Jaworskiego na lata 2011-2020 z dniem
03.08.2016
40 3 sierpnia
2016 r.
w sprawie powołania komisji do wyceny i sprzedaży rzeczy znajdujących w w Biurze Rzeczy Znalezionych z dniem
03.08.2016

39

Załącznik

26 lipiec
2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2010 Starosty Jaworskiego z dniem
26.07.2016
38 18 lipiec
2016 r.
w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Dom w Bolkowie po intensywnych opadach deszczu i silnych wiatrach w dniu 14 lipca 2016 r. z dniem
podpisania
37 18 lipiec
2016 r
w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze po intensywnych opadach deszczu i silnych wiatrach w dniu 14 lipca 2016 r. z dniem
podpisania
36 18 lipiec
2016 r.
w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego po intensywnych opadach deszczu w dniu 14 lipca 2016 z dniem
podpisania
35 15 lipiec
2016 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia licytacji pojazdów samochodowych usuniętych z terenu Powiatu Jaworskiego w trybie art. 130 a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz 1137 z późn.zm) z dniem
15.07.2016
34 13 lipiec
2016 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn: przewóz na terenie powiatu jaworskiego zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, z miejsca zdarzenia do zleconego miejsca ich dowozu na podstawie pisemnej dyspozycji wydanej przez uprawniony podmiot

z dniem
13.07.2016
33 8 lipiec
2016 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2800D Mierczyce-Skała-Luboradz - etap II w km 1+550-4+296 { intensywne opady deszczu 2013r.} z dniem
podpisania
32 8 lipiec
2016 r.
ws prawie powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia usługi: "Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie powiatu jaworskiego, województwo dolnośląskie, etap I - inwentaryzacja i projekt" realizowanego na podstawie wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie zamówienia publicznego z dniem
podpisania
31 8 lipiec
2016 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia usługi: "Zasilenie programu OŚRODEK cyfrowymi obrazami materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz nadanie identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu", realizowanego na podstawie wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie zamówienia publicznego z dniem
podpisania
30 8 lipiec
2016 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia usługi: "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania", realizowanego na podstawie wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie zamówienia publicznego z dniem
podpisania
29 6 lipiec
2016 r.
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego powiatu jaworskiego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z dniem
06.07.2016
28 17 czerwiec
2016 r.
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
17.06.2016
27 17 czerwiec
2016 r.
w sprawie przeprowadzenia wśród Klientów urzędu ankiety - Karta satysfakcji klienta, oraz ankiety Ocena realizacji kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem
17.06.2016
26 15 czerwiec
2016 r.
w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko informatyka w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
15.06.2016
25 09 czerwiec
2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2015 w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego powiatu jaworskiego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z dniem
9.06.2016 r.
24 7 czerwca
2016 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej nr 2837D ul. Armii Krajowej w Jaworze wraz z budową zatoki postojowej i chodnikiem oraz drogi nr 2838D ul. Piłsudskiego wraz z chodnikiem - Etap I - przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej i budowa zatoki postojowej" z dniem
podpisania
23 24 maja
2016 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z Dolnośląską strefą Aktywności Gospodarczej - S3 Jawor (DSAG - S3 Jawor) w ramach Legnickiej Specjalności Strefy Ekonomicznej w Legnicy z dniem
podpisania
22 4 maja
2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników
21 4 maja
2016 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń" z dniem
04.05.2016 r.

20

załącznik

4 maja
2016 r.
w sprawie utworzenia powiatowego magazynu Obrony Cywilnej z dniem
podpisania
19 25 kwietnia
2016 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia powtórnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2808 relacji dr. Nr 363-Męcinka - dr.  Nr 2610D w km  4+650-9+630 z dniem
podpisania
18 26 kwietnia
2016 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomość lokalowej i do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z dniem
podpisania
17 20 kwietnia
2016 r.
w sprawie powołania Komisji do wyłonienia Wykonawcy oraz odbioru końcowego robót z dniem
20.04.2016 r.
16 18 kwietnia
2016 r.
w sprawie tworzenia zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Powiatu Jaworskiego z dniem
podpisania

15

Załącznik

13 kwietnia
2016 r.
zmieniające Zarządzenie nr 61/08 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dniem
podpisania
14 19 kwietnia
2016 r.
w sprawie powołania Komisji do wyłonienia wykonawcy oraz odbioru końcowego prac remontowo-budowlanych z dniem
6.03.2016 r.
13 24 marca
2016 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2790Drelacji Mierczyce-Granowice-Gądków w km 3+015-4+020" z dniem
podpisania
12 24 marca
2016 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi pow. 2808D relacji nr Nr 363-Męcinka-dr. Nr 2610D w km 4+650-9+630" z dniem
podpisania
11 4 marca
2016
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu osobowego 9-cio (8+1) miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jedno miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim 4.03.2013
9 26 luty
2016
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze 29.02.2016 r.
8 12 luty
2016
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU JAWORSKIEGO" 12.02.2016 r.
7 12 luty
2016
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Przebudowa w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej nr 2837D ul. Armii Krajowej w Jaworze wraz z budową zatoki postojowej i chodnikiem oraz drogi nr 2828D ul. Piłsudskiego wraz z chodnikiem" - ETAP I - przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej i budowa zatoki postojowej" z dniem
podpisania
6 1 luty
2016
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2016 roku z dniem podpisania
z mocą obow. od następnego m-ca po m-cu w którym zostało opublikowane
5 1 luty
2016
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2016 roku z dniem podpisania
z mocą obow. od następnego m-ca po m-cu w którym zostało opublikowane
4 28 stycznia
2016
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego prac remontowo-budowlanych 28.01.2016 r.
3 26 stycznia
2016
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu osobowego 9-cio (8+1) miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jedno miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim 26.01.2016 r.
2 26 stycznia
2016
w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej z dniem
26.01.2016 r.

1

załączniki:
1, 2

5 stycznia
2016
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2010 Starosty Jaworskiego z dniem
5.01.2016 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2016-01-27 11:30:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2020-09-23 14:41:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 42171