☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2014

 

UCHWAŁY RADY POWIATU
KADENCJA 2014 - 2018

 

NUMER
UCHWAŁY
DATA
PODJĘCIA
DATA
PODJĘCIA
TERMIN
OBOWIĄZYWANIA

III/16/14

załącznik

30 grudnia
2014 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2015-2020 z dniem
podjęcia

III/15/14

załącznik

30 grudnia
2014 r.
w sprawie budżetu na 2015 r. z dniem
podjęcia
III/14/14 30 grudnia
2014 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok z dniem
podjęcia

II/13/14

załącznik

18 grudnia
2014 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu
w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego

z dniem
podjęcia
II/12/14 18 grudnia
2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jaworskiego z dniem podjęcia
z mocą od 1.12.2014 r.

II/11/14

załącznik

18 grudnia
2014 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2014 - 2020 z dniem
podjęcia

II/10/14

załącznik

18 grudnia
2014 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok z dniem
podjęcia
I/9/14 1 grudnia
2014 r.
w sprawie powołania Komisji Statutowej z dniem
podjęcia
 
I/8/14 1 grudnia
2014 r.
w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej z dniem
podjęcia
 
I/7/14 1 grudnia
2014 r.
w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej z dniem
podjęcia
 
I/6/14 1 grudnia
2014 r.
w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Publicznego
z dniem
podjęcia
I/5/14 1 grudnia
2014 r.
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu jaworskiego z dniem
podjęcia
 
I/4/14 1 grudnia
2014 r.
w sprawie wyboru Starosty z dniem
podjęcia
I/3/14 1 grudnia
2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu z dniem
podjęcia
I/2/14 1 grudnia
2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu z dniem
podjęcia
I/1/14 1 grudnia
2014 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu z dniem
podjęcia

 

UCHWAŁY RADY POWIATU
KADENCJA 2010 - 2014

 

NUMER
UCHWAŁY
DATA
PODJĘCIA
W SPRAWIE

TERMIN
OBOWIĄZYWANIA

LX/246/14

załącznik

6 listopada
2014 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. z dniem
podjęcia

LX/245/14

załącznik

6 listopada
2014 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2015 z dniem
podjęcia

LX/244/14

załącznik

6 listopada
2014 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju powiatu Jaworskiego na lata 2014-2020 z dniem
podjęcia

LIX/243/14

załącznik

30 października
2014 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2014 - 2020 z dniem
podjęcia

LIX/242/14

załącznik

30 października
2014 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok z dniem
podjęcia
LIX/241/14 30 października
2014 r.
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Jaworskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego

LXI/240/14

załącznik

30 października
2014 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem
podjęcia
LIX/239/14 30 października
2014 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibą na obszarze Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.09.2014 r.

LVIII/238/14

14 października
2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Powiatu Jaworskiego z dniem
podjęcia

LVII/237/14

załącznik

25 września
2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2014-2020 z dniem
podjęcia
LVII/236/14 25 września
2014 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. z dniem
podjęcia

LVII/235/14

załącznik

25 września
2014 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
z mocą od 26.06.2014 r.
LVII/234/14 25 września
2014 r.
uchylająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem
podjęcia
LVI/233/14 28 sierpnia
2014 r.
w sprawie kontynuacji Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2010-2013 z dniem podjęcia
z mocą od 01.01.2014 r.

LVI/232/14

załącznik

28 sierpnia
2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Jaworskiego na lata 2014-2020 z dniem
podjęcia
LVI/231/14 28 sierpnia
2014 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok z dniem
podjęcia

LVI/230/14

załącznik

28 sierpnia
2014 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem
podjęcia

LV/229/14

załącznik

26 czerwca
2014 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2014na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem
podjęcia

LV/228/14

załącznik

26 czerwca
2014 r.
w sprawie podziału Powiatu Jaworskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym

LV/227/14

załącznik

26 czerwca
2014 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2014-2020 z dniem
podjęcia
LV/226/14 26 czerwca
2014 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. z dniem
podjęcia
LV/225/14 26 czerwca
2014 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2013 z dniem
podjęcia

LV/224/14

załączniki:
1,2,3

 

26 czerwca
2014 r.
w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2013 r. z dniem
podjęcia
LIV/223/14 12 czerwca
2014 r.
w sprawie przejęcia zadań publicznych z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich z dniem
podjęcia
LIV/222/14 12 czerwca
2014 r.
w sprawie przystąpienia oraz realizacji przez Powiat Jaworski projektu pn. "Nowe szanse na rynku pracy w powiecie jaworskim" z dniem
podjęcia
LIII/221/14 30 maja
2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dniem
podjęcia

LIII/220/14

załącznik

30 maja
2014 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Jaworskiego na lata 2014-2020 z dniem
podjęcia
LIII/219/14 30 maja
2014 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. z dniem
podjęcia

LII/218/14

załącznik

24 kwietnia
2014 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem
podjęcia

LI/217/14

załącznik

27 marca
2014 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2014 - 2020 z dniem
podjęcia

LI/216/14

załącznik

27 marca
2014 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. z dniem
podjęcia

L/215/14

załącznik

27 luty
2014
w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego. z dniem
podjęcia

L/214/14

załączniki:
1; 2

27 luty
2014
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jaworskiego na okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  obowiązuje od 01.05.2014 r.

L/213/14

załącznik

27 luty
2014
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2014 - 2020 z dniem
podjęcia
L/212/14 27 luty
2014
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok z dniem
podjęcia
L/211/14 27 luty
2014
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

z dniem
podjęcia

z mocą
od 1 stycznia 201

 

L/210/14

załącznik

27 luty
2014
ustanowienia Tytułu Honorowego "Zasłużonego dla Powiatu Jaworskiego" oraz trybu i zasad jego nadawania po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego
L/209/14 27 luty
2014
w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy między Powiatem Jaworskim w rzeczpospolitej Polskiej i miastem Trutnov w Republice Czeskiej na rzecz realizacji projektów transgranicznych.

z dniem
podjęcia

z mocą
od 1 lutego 2014

L/208/14 27 luty
2014
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z dniem
podjęcia

XLIX/207/14

załącznik

30 stycznia
2014
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2014 - 2020 z dniem
podjęcia
XLIX/206/14 30 stycznia
2014
w sprawie zmiany w budżecie na 2014 rok z dniem
podjęc

fdgfdsg

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-02-05 13:23:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzozowski Jarosław
(2019-09-09 11:54:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221