☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2013

NUMER
UCHWAŁY
DATA
PODJĘCIA
W SPRAWIE TERMIN
OBOWIĄZYWANIA

205/2013

załącznik

31 grudnia
2013 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2013 - 2020 z dniem
podjęcia
204/2013 31 grudnia
2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na  2013 rok z dniem
podjęcia

203/2013

załączniki:

1, 2, 3

Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu

Uchwała Kolegium RIO we Wrocławiu

30 grudnia
2013 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2014 - 2020 z dniem
podjęcia
202/2013 30 grudnia
2013 r.
w sprawie budżetu na 2014 r. z dniem
podjęcia

201/2013

załącznik

30 grudnia
2013 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2013 - 2020 z dniem
podjęcia
200/2013 30 grudnia
2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok z dniem
podjęcia

199/2013

załącznik

28 listopada
2013 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2013 - 2020 z dniem
podjęcia
198/2013 28 listopada
2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok z dniem
podjęcia
197/2013 28 listopada
2013 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2013 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem
podjęcia

196/2013

załącznik

28 listopada
2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014

z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą
od dnia01.01.2014 r.

POSTANOWIENIE SĄDU

195/2013

załącznik

31 października
2013 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2013 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem
podjęcia
194/2013 31 października
2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z dniem
podjęcia

193/2013

załącznik

31 października
2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2013 - 2020 z dniem
podjęcia
192/201 31 października
2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. z dniem
podjęcia
191/2013 31 października
2013 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą
od 1.12.2013 r.
190/2013 31 października
2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Bolkowie przy ul. Kamiennogórskiej, stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego z dniem
podjęcia

189/2013

 

31 października
2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr VII/24/11 z dnia 31 marca 2011 r. dotyczącej przyjęcia 'Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu jaworskiego" z dniem
podjęcia

188/2013

Regulamin
 
31 października
2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Jaworze Nr X/39/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Jaworskiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dniem
podjęcia
187/2013 31 października
2013 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą
od 1.09.2013 r.

186/2013

załącznik

26 września
2013 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2013-2020 z dniem
podjęcia
185/2013 26 września
2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok z dniem
podjęcia
184/2013 26 września
2013 r.
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

183/2013

załączniki:
1, 2
 

26 września
2013 r.

w sprawie wyłączenia z drogi powiatowej nr 2822D nr 2822 relacji Jawor - Myślibórz wydzielonych działek wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
z mocą od 1.01.2014 r.

182/2013

załącznik

29 sierpnia
2013 r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2013 - 2020 z dniem
podjęcia
181/2013 29 sierpnia
2013 r
w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 rok. z dniem
podjęcia

180/2013

załącznik

29 sierpnia
2013 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2013 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem
podjęcia
179/2013 08 sierpnia
2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o kego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania z dniem
podjęcia

178/2013

załącznik

8 lipca
2013 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2013 - 2020 z dniem
podjęcia
177/2013 8 lipca
2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na  2013 rok z dniem
podjęcia
176/2013 27 czerwca
2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków MF EOG projektu pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Jaworskim" oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania. z dniem
podjęcia
175/2013 27 czerwca
2013 r.
w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im.Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze z dniem
podjęcia
z mocą
obowiązującą
od 1 września
2013 r.

174/2013

załącznik

27 czerwca
2013 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2013 - 2020 z dniem
podjęcia
173/2013 27 czerwca
2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok z dniem
podjęcia
172/2013 27 czerwca
2013 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2012

Uchwała nr 77/2013
Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej
we Wrocławiu

171/2013 27 czerwca
2013 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2012 rok z dniem
podjęcia

170/2013

załącznik

29 maja
2013 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2013 - 2020 z dniem
podjęcia
169/2013 29 maja
2013 r
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok z dniem
podjęcia
168/2013 29 maja 2013 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Jaworze z dniem
podjęcia

167/2013

załącznik:
1; 2

25 kwietnia
2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2013 - 2020 z dniem
podjęcia

166/2013

25 kwietnia
2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok z dniem
podjęcia

165/2013

załącznik

28 marca
2013 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2013 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem
podjęcia

164/2013

załączniki:
1; 2

28 marca
2013 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2013 - 2020 z dniem
podjęcia
163/2013 28 marca
2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok z dniem
podjęcia
162/2013 28 marca
2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dniem
podjęcia

161/2013

Regulamin

28 marca
2013 r.
ustanowienia Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Powiatu Jaworskiego" oraz trybu i zasad jego nadawania ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

160/2013

załączniki:
1, 2

28 marca
2013 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jaworskiego na okres od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
159/2013
Załącznik
28 lutego
2013 r.
w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2013 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem
podjęcia
158/2013 28 lutego
2013 r.
w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dniem
podjęcia
157/13 31
stycznia
2013 r.
w sprawie zachowania Powiatu Jaworskiego wolnego od organizatorów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) z dniem
podjęcia
156/13
Sprawozdanie
31
stycznia
2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu opieki nad zabytkami powiatu Jaworskiego na lata 2009-2012" za okres od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. z dniem
podjęcia
155/13 31
stycznia
2013 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze z dniem
podjęcia
154/13 21
stycznia
2013 r.
w sprawie przystąpienia oraz realizacji przez Powiat Jaworski projektu pn. "Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim" z dniem
podjęcia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2013-02-21 13:32:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzozowski Jarosław
(2019-09-09 11:54:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221