☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 18.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2011

 

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO

kadencja 2010 - 2014

 

NR  UCHWAŁY
ZARZĄDU

DATA
PODJĘCIA

PRZEDMIOT USTALENIA SPRAWY

TERMIN
OBOWIĄZYWANIA
73/2011 28 grudnia
2011 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok z dniem podjęcia
72/2011 21 grudnia
2011 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie na zlecenie Powiatu Jaworskiego całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego do czternastu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej". z dniem podjęcia
71/2011

Regulamin
13  grudnia
 2011 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze z dniem podpisania, z mocą od dnia 01.10.2011 r.
70/2011

Regulamin
1 grudnia
 2011 r.
w sprawie Regulaminu organizacyjnego placówki socjalizacyjnej Domu Małych Dzieci w Jaworze z dniem pdjęcia
z mocą od 01.12.2011 r.
69/2011 1 grudnia
 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Rodziewicz - Sośnickiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 
z dniem podjęcia 
68/2011 1 grudni
a 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Zwierzew ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 
z dniem podjęcia 
67/2011 1 grudnia
2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usuniecie drzew
 
z dniem podjęcia 
66/2011 1 grudnia
2011 r
w sprawie uzgodnienia projektu Rady Gminy Męcinka w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słup w Gminie Męcinka
 
z dniem podjęcia 
65/2011

załącznik
1 grudnia
2011 r
zmieniające Uchwałę Nr 47/2011 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz uchwalenia regulaminu  jej pracy z dniem podjęcia 
64/2011

załącznik
 
15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu na 2012 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017 z dniem podjęcia 
63/2011 

załącznik
 
27 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze na rok 2012 z dniem podjęcia
62/2011 27 października 2011 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegających na zaciągnięciu pożyczki z dniem podjęcia
61/2011

załącznik
 
19 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia treści ogłoszenia oraz regulaminu otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. ,,Prowadzenie na zlecenie Powiatu Jaworskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej" z dniem podjęcia
60/2011 19 października 2011 r. w sprawie zlecenia zadania z zakresu pomocy społecznej pn. ,,Prowadzenie na zlecenie Powiatu Jaworskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej" z dniem podjęcia
59/2011 6 października 2011 r. w sprawie przyznania nagród Zarządu Powiatu w Jaworze dyrektorom szkół i placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacj Narodowej z dniem podjęcia
58/2011 6 października 2011 r. w sprawie przyznania nagród Zarządu Powiatu w Jaworze nauczycielom z okazji Dnia Edukacj Narodowej z dniem podjęcia
57/2011

załącznik
 

28 września
2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice. z dniem podjęcia
56//2011 21 września
2011 r
w sprawie zatrudnienia Pani Katarzyny Trapowskiej na stanowisku kierownika Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Jaworze z dniem podjęcia
55/2011 21 września
2011 r
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Bolkowie z dniem podjęcia
54/2011 13 września
2011 r
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Szklarska Poręba z dniem podjęcia
53/2011 07 września
2011 r
w sprawie wyłaczenia z ciągu drogi powiatowej nr 2020 D działki położonej w obrębie Rakoszyce z dniem podjęcia
52/2011 07 września
2011 r
w sprawie wyłączenia z ciagu drogi powiatowej nr 2065 D działki położonej w obrębie Lipnica, gmina Środa Śląska oraz wyłączenia z ciągu drogi powiatowej nr 2066 D działki położonej w obrębie Chomiąża, gmina Malczyce z dniem podjęcia
51/2011 07 września
2011 r
w sprawie pozbawienia drogi nr 2918 D kategorii drogi powiatowej w Powiecie Świdnickim z dniem podjęcia
50/2011 07 września
 2011 r
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Panu Zbigniewowi Zdebiakowi, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z siedzibą w Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice z dniem podjęcia, z mocą od 03 sierpnia 2011 r
49/2011 07 września
2011 r
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze z dniem podjęcia
48/2011 07 września
2011 r
w sprawie naboru uczniów do szkól ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego z dniem podjęcia
47/2011 24 sierpnia 2011r. w sprawie powolania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz uchwalenia regulaminu jej pracy z dniem podjęcia
46/2011 16 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjunym Zarzadu Dróg Powiatowych w Jaworze wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2011 r.
45/2011
informacja
tabela1
tabela2
tabela3
tabela4
tabela5
tabela6
WPF
16 sierpnia 2011r. w sprawie przyjecia i przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku z dniem podjęcia
44/2011 3 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z dniem podjęcia

43/2011

załącznik

3 sierpnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu opieki społecznej z dniem podjęcia
42/2011 3 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Jóźwiak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia
41/2011 3 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Dominika Jezierskiego  ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia
40/2011 3 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa Patrzka ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia
39/2011 3 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Jankowskiej  ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia
38/2011 3 sierpnia 2011r.  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Majewskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia
37/2011 3 sierpnia 2011r.  w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do dróg gminnych z dniem podjęcia
36/2011 3 sierpnia 2011r.  w sprawie nabycia od Województwa Dolnośląskiego nieruchomości zabudowanej położonej w Jaworze , przy ul.Piłsudskiego 10a z dniem podjęcia
35/2011

zał Nr 1

zał Nr 2


19 lipca 2011r.  w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

34/2011

zał Nr 1

zał Nr 2

19 lipca 2011r.  w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
33/2011
19 lipca 2011r.  w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok z dniem podjęcia
32/2011
19 lipca 2011r.  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Jaworze z dniem podjęcia
31/2011
19 lipca 2011r. w sprawie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego z dniem podjęcia
30/2011
załącznik
21 czerwca 2011 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Jaworze z dniem podjęcia
29/2011 21 czerwca 2011 r w sprawie nawiązania stosunku paracy z Panią Joanną Małodzińską - Dyrektorem Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie na podstawie mianowania oraz powierzenia zadań nauczyciela z dniem podjęcia
28/2011
załącznik
21 czerwca 2011 r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika - Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze z dniem podjęcia
27/2011 21 czerwca 2011 r w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych z dniem podjęcia
26/2011 21 czerwca 2011 r w powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego z dniem podjęcia
25/2011 01 czerwca 2011 r w sprawie wyłączenia z ciągu drogi powiatowej Nr 2078 D działki położonej w obrębie Kryniczno, gmina Środa Śląska z dniem podjęcia
24/2011 19 kwietnia 2011 r w sprawie przyjęcia sprawozdań dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jaworski ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010 z dniem podjęcia
23/2011 07 kwietnia 2011 r w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok z dniem podjęcia
22/2011 07 kwietnia 2011 r zmieniająca uchwałę Zarzadu Powiatu w Jaworze w sprawie ustalenia naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego z dniem podjęcia
21/2011 07 kwietnia 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na usuniecie dwóch drzew (dąb i lipa) rosnących na działce nr 403 - Obręb Stare Miasto, przy ulicy Piastowskiej 12 w Jaworze z dniem podjęcia
20/2011 30 marca 2011 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Kaliszczak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia
19/2011
załącznik
30 marca 2011 r w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
18/2011
załącznik
30 marca 2011 r w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
17/2011 30 marca 2011 r w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2010 rok z dniem podjęcia
16/2011 23 marca 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dwóch drzew iglastych rosnących na działce 536 obręb nr 2 Bolków położonej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Filia w Bolkowie z dniem podjęcia
15/2011
załącznik
23 lutego 2011 r w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze oraz Regulaminu Komisji Przetargowej z dniem podjęcia, z mocą od 23 lutego 2011 r
14/2011 23 lutego 2011 r w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Orgaznizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice z dniem podjęcia
13/2011 23 lutego 2011 r w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok z dniem podjęcia
12/2011
zalacznik
19 stycznia
2011 r
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. oraz uchwalenia regulaminu jej pracy z dniem podjęcia
11/2011 13 stycznia
2011 r
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bogusławie Kałużnej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradzctwa Metodycznego w Jaworze do prowadzenia czynności związanych z realizacją projektu pn. "Dolnośląska e-szkoła" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku, Działanie 2.2 Rowój usług elektronicznych w zakresie działalności Biblioteki Pedagogicznej z dniem podjęcia
10/2011
zalacznik
13 stycznia
2011 r
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w specjalnościach i formach proponowanych przez dyrektorów szkół i placówek na rok 2011 z dniem podjęcia
09/2011 13 stycznia
2011 r
w sprawie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego z dniem podjęcia
08/2011 
zalacznik
13 stycznia
2011 r
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 r z dniem podjęcia
07/2010 13 stycznia
2011 r
w sprawie zaopiniowania lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, w granicach powiatu jaworskiego z dniem podjęcia
06/2011
zal - regulamin
zal - schemat
13 stycznia
2011 r
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze z dniem podjęcia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2011-01-20 10:15:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2012-01-03 11:28:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927