Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze

 

Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze.

 


 

ZARZĄDZENIE  NR  34 /2010
Starosty  Jaworskiego
z dnia  09.06.2010r.


w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze.

Na podstawie § 41 ust. pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaworze, zarządzam co następuje:


§ 1

Wprowadza się Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego , zwany Kodeksem Etyki stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze do zapoznania się z Kodeksem etyki i stosowania jego zapisów.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09.06.2010 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-09-03 11:43:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2010-09-03 11:48:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki