☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 27.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

 

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami

 

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26
Wydział Komunikacji i Drogownictwa, parter - pomieszczenia po banku

 

Wymagane dokumenty:
I. Wniosek o rejestracje pojazdu
II. Załączniki :

 1. dowód własności (w szczególności umowa sprzedaży, umowa zamiany,
  umowa darowizny, umowa odożywocie, faktura VAT, prawomocne
  orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności) z adnotacją określającą
  datę i numer odprawy oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej, lub wykazaną kwotę akcyzy 
 2. Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub inny dokument
  potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą,
 3. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające:
 • uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub;
 • brak obowiązku, o którym mowa w lit. a  może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług
 1. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

III. Do wglądu :

 • dokument tożsamości właściciela (dowód osobisty)
 • Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • wypis z rejestru sądowego firmy + numer REGON + upoważnienie do rejestracji danego pojazdu.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • za wniosek - 5,00 zł.
 • za załącznik - 0,50 zł.

 

Opłata administracyjna:

 • tablice rejestracyjne samochodowe- 80, 00 zł.
 • tablica rejestracyjna do przyczepy - 40, 00 zł.
 • tablica rejestracyjna do motocykla - 40, 00 zł.
 • tablica rejestracyjna do motoroweru - 30, 00 zł.
 • tablica rejestracyjna do ciągnika rolniczego - 40,00 zł.
 • tablice indywidualne - 1 000, 00 zł.
 • pozwolenie czasowe - 12,00 zł + 1,00 zł opłata ewidencyjna
 • dowód rejestracyjny - 48,00 zł. + 1,00 zł opłata ewidencyjna
 • komplet nalepek legalizacyjnych - 11,00 zł. + 1,00 zł opłata ewidencyjna
 • nalepka kontrolna - 16,50 zł. + 1,00 zł opłata ewidencyjna
 • karta pojazdu - 500,00 zł. + 1,00 zł opłata ewidencyjna

Numer konta Starostwa: 73 8647 0007 0018 4322 2000 0024
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

Podstawa prawna:
art.72 i 74 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908); § 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr 133 poz. 1123 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-04-18 10:28:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Żelazek
(2021-01-26 14:52:50)
 
 
liczba odwiedzin: 4667411

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X