☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wtórnik karty pojazdu w przypadku zniszczenia


Wtórnik karty pojazdu w przypadku zniszczenia 
 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26
Wydział Komunikacji i Drogownictwa, pokój 219, II piętro
 

Wniosek składa właściciel lub osoba z pełnomocnictwem właściciela / właścicieli

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu
2.Załączniki:
• dowód rejestracyjny pojazdu
• dotychczasową kartę pojazdu
 
3.Do wglądu:
• dokument tożsamości
 
Opłaty:

• 75,50 za wydanie karty

Termin załatwienia sprawy:
Od ręki.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z 2005 r. z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U.Nr 189, poz.1858 z 2003 r. z późn.zm.).
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-04-18 11:19:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Sajdak Mateusz
(2020-09-16 10:10:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927