2024 rok

 

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Data publikacji 20.06.2024 r.

o wygaśnięciu z dniem 10 czerwca 2024 r. decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczących pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Logo

załącznik Logo

 


 

 

Informacja z dnia 27 lutego 2024 roku Data publikacji 27.02.2024 r.

Starosta Jaworski podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24-01-2024 r. na wniosek zarejestrowany pod nr RPW/919/2024 Inwestora: TELECOM INFRASTRUCTURE ASSETS POLAND Sp. z o.o., ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Norbert Stec, zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego p.n. „Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z instalacjami: radiokomunikacyjną nr BTS 68602, elektryczną i uziemiającą”

Logo

 

 


 

 

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego

z dnia 1 lutego 2024 roku

Data publikacji 01.02.2024 r.

Starosta Jaworski podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaworze w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

Logo

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Kowalczyk
(2024-02-01 12:31:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-06-20 12:42:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki