Ogłoszenia 2024

ZAWIADOMIENIE Data publikacji 16.07.2024

Zawiadomienie, o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej  nr 54  w Rąbienicach gmina Wądroże Wielkie

Logo

 


 

ZAWIADOMIENIE Data publikacji 09.07.2024

Zawiadomienie, o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej  nr 37  w miejscowości Wiadrów gmina Paszowice

Logo

 


 

OGŁOSZENIE Data publikacji 03.07.2024

 o składaniu ofert na zakup kostki granitowej i rumoszu kamiennego.

Logo

 


 

OGŁOSZENIE  Data publikacji 
01.07.2024
Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego Logo
Zarządzenie nr 2/2024 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jaworze Logo
Załącznik nr 1 plik_doc_docx
Załącznik nr 2 plik_doc_docx

Załącznik nr 3

plik_doc_docx

Załącznik nr 4

plik_doc_docx

 


 

OGŁOSZENIE  Data publikacji 
21.06.2024
o naborze wniosków na przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej oraz naborze wniosków na zwrot kosztów (refundacja) wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . Logo
Ogólne zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na  podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej plik_doc_docx

Ogólne zasady przyznawania zwrotu kosztów (refundacji) wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków finansowych PFRON

plik_doc_docx

 


 

OGŁOSZENIE Data publikacji 17.06.2024

Ogłoszenie Starosty Jaworskiego w sprawie zamiaru wszczęcia postepowania o ustalenie odszkodowania w związku z ograniczeniem korzystania z nieruchomości dz. nr 11 i 12  obr. Sichówek, gm. Męcinka

Logo

 


 

OGŁOSZENIE Data publikacji 11.06.2024

Ogłoszenie Starosty Jaworskiego w sprawie zamiaru wszczęcia postepowania o ustalenie odszkodowania w związku z ograniczeniem korzystania z nieruchomości dz. nr 51/4 obr. Męcinka

Logo

 


 

OGŁOSZENIE Data publikacji 11.06.2024

Ogłoszenie Starosty Jaworskiego w sprawie zamiaru wszczęcia postepowania o ustalenie odszkodowania w związku z ograniczeniem korzystania z nieruchomości dz. nr 51/3 obr. Męcinka

Logo

 


 

OGŁOSZENIE Data publikacji 24.05.2024
Ogłoszenie Starosty Jaworskiego Logo
plan sytuacyjny Logo
plan sytuacyjny Logo
plan sytuacyjny Logo
plan sytuacyjny Logo
plan sytuacyjny Logo
plan sytuacyjny Logo

plan sytuacyjny

Logo

 


 

OGŁOSZENIE Data publikacji 05.04.2024

Informacja dotycząca nieodpłatnego przekazania zbędnych składników rzeczowego majątku ruchomego

Logo
Nieodpłatne przekazanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Logo
Załącznik nr 1 Logo
Załącznik nr 2 Logo

 


 

ZAWIADOMIENIE Data publikacji 08.03.2024

o czynnościach wznowienia znaków graficznych działki ewidencyjnej w miejscowości Pomocne dz. 352/3 i 352/5, gmina Męcinka

Logo

 


 

ZAWIADOMIENIE Data publikacji 07.03.2024

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, wyznaczenia punktów granicznych dla działki nr ewidencyjny 6 i działki nr ewidencyjny 68/1 w Zimniku gmina Mściwojów

Logo

 


 

OGŁOSZENIE Data publikacji 06.03.2024

 I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w granicach działki o numerze ewidencyjnym 113/17, obręb 0008, Paszowice, gmina Paszowice, powiat jaworski, o powierzchni 0,5906 ha.

Logo

 


 

ZAWIADOMIENIE Data publikacji 22.02.2024

o czynnościach wznowienia znaków graficznych, wyznaczenia punktów granicznych - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

Logo

 


 

OGŁOSZENIE  Data publikacji 
12.02.2024

Zawiadomienie o czynnościach  ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 93 w miejscowości Jenków gmina Wądroże Wielkie

 

Logo

 


 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO Data publikacji 
18.01.2024

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz turystyki i edukacji

 

Logo

 


 

OGŁOSZENIE Data publikacji 16.01.2024

Ogłoszenie Starosty Jaworskiego o sporządzeniu wykazu nieruchomości - działki nr 113/17 obr. Paszowice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego

 

Logo

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa w granicy działki  nr ewid. 113/17 obr. Paszowice Logo

 


 

ZAWIADOMIENIE Data publikacji 11.01.2024

o czynnościach  ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 91/4 w miejscowości Paszowice, gmina Paszowice

 

Logo

 


 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO Data publikacji 
8.01.2024
ogłoszenie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert Logo
oferta realizacji zadania publicznego plik_doc_docx

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, kultury i sztuki, turystyki i edukacji.

 

Logo

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Kowalczyk
(2024-01-09 14:04:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-07-16 09:32:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki