Obwieszczenia Starosty Jaworskiego 2023

 

  Data publikacji 09.08.2023-23.08.2023

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego z dnia 9 sierpnia 2023 roku o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w granicy działki o nr ewid. 854 obr. Piotrowice, gm. Męcinka

Logo


  Data publikacji 07.03.2023

 INFORMACJA 

STAROSTA JAWORSKI
podaje do publicznej wiadomości

że dnia 14 0 2 202 3 r. na wniosek zarejestrowany pod nr RPW/1515/2023 Inwestor a
P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wynalazek 1 , 02 677 Warszawa,
w imieniu którego występuje pełnomocnik Joanna Limanowska , zostało wszczęte
postepowanie administracyjne w sprawi e wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
dla zamierzenia budowlanego p.n. Budowa s tacj i bazow ej telefonii
komórkowej PLAY Nr JWR3 222 A wraz z kablową zasilającą linią
elektroenergetyczną ” przewidziane do realizacji na działce nr ewid. gruntów: 723, obręb 2 Bolków-miasto, gmina Bolków, powiat jaworski.

Logo

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sajdak Mateusz
(2023-03-07 14:18:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2023-08-09 15:11:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki