Wydane w 2023 roku

Uchwała nr IX/101/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2024 – 2034

Uchwała nr IX/100/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jaworskiego na 2024 rok

Uchwała nr IX/99/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarządu Powiatu Jaworskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jaworskiego na 2024 rok

Uchwała nr IX/51/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 maja 2023r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Powiat Jaworski obligacji w wysokości 8.000.000 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych

Uchwała nr IX/34/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2023r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jaworskiego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2022 rok

Uchwała nr IX/17/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jaworskiego przedstawionej w uchwale nr LXI/306/22 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej PRognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2032 oraz uchwale nr LXI/305/22 Rady  Powiatu Jaworskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok

 

Uchwała nr IX/16/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwościsfinansowania deicytu budżetu Powiatu Jaworskiego przedstawionego w uchwale nr LXI/305/22 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2023-01-30 13:33:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2023-12-07 11:53:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki