Wydane w 2022 roku

Uchwała nr IX/118/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jaworskiego przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Powiatu Jaworskiego na 2023 rok

Uchwała nr IX/117/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Jaworskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jaworskiego na 2023 rok

Uchwała nr IX/116/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jaworskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jaworskiego na 2023 rok

Uchwała nr IX/71/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jaworskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za pierwsze półrocze 2022 r.

Uchwała nr IX/35/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jaworskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2021 rok

Uchwała nr IX/26/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Powiatu w Jaworze nr XLIX/247/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025 oraz w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2022 rok ustalonym przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwałą nr 22/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2022-04-22 12:44:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2022-12-14 11:30:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki