☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały 2021

 

Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego z 2021 roku

 

Numer uchwały Data podjęcia W sprawie Termin obowiązywania

Treść uchwały (PDF)

XLVI/241/21 30 grudnia 2021 r. zmiany uchwały nr I/7/18 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 20 listopada 2018 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XLVI/240/21 30 grudnia 2021 r. przyjęcia rezygnacji i odwołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XLVI/239/21 30 grudnia 2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XLVI/238/21 30 grudnia 2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XLVI/237/21 30 grudnia 2021 r. zmiany uchwały nr XIII/51/15 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 24 września 2015 po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XLVI/236/21 30 grudnia 2021 r. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Skarga
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XLVI/235/21 30 grudnia 2021 r. zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XLV/234/21 8 grudnia 2021 r. zmiany uchwały nr XLIV/228/21 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu w Jaworze wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r. Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XLIV/233/21 25 listopada 2021 r. zmiany uchwały nr I/11/18 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XLIV/232/21 25 listopada 2021 r. zmiany uchwały nr II/23/18 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 29 listopada 2018 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XLIV/231/21 25 listopada 2021 r. zmiany uchwały nr I/7/19 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 20 listopada 2018 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XLIV/230/21 25 listopada 2021 r. zmiany uchwały nr I/9/19 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XLIV/229/21 25 listopada 2021 r. zmiany uchwały nr I/6/18 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XLIV/228/21 25 listopada 2021 r. określenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu w Jaworze wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r. Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XLIV/227/21Rozstrzygnięcie nadzorcze

 
25 listopada 2021 r. zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Metadane
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Rozstrzygnięcie 
Treść zarządzenia
XLIV/226/21 25 listopada 2021 r.  ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Jaworskiego wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r. Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XLIV/225/21 25 listopada 2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XLIV/224/21 25 listopada 2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XLIV/223/21 25 listopada 2021 r. zmiany uchwały nr XL/206/21 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2021 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XLIV/222/21 25 listopada 2021 r. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na rok 2022 po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załączniki
Treść zarządzenia
XLIV/221/21 25 listopada 2021 r. przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022" wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XLIV/220/21 25 listopada 2021 r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2022 rok po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XLIV/219/21 25 listopada 2021 r. przyjęcia rezygnacji i odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XLIII/218/21 28 października 2021 r. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Jaworze z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XLIII/217/21 28 października 2021 r. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Jaworze z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XLIII/216/21 28 października 2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XLIII/215/21 28 października 2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XLIII/214/21 28 października 2021 r. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Organizatora - Powiat Jaworski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego  transportu zbiorowego z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XLI/213/21 30 września 2021 r zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XLI/212/21 30 września 2021 r zmian w budżecie na 2021 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XLI/211/21 30 września 2021 r powierzenia przez Powiat Jaworski prowadzenia zadania publicznego Gminie Bolków z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XLI/210/21 30 września 2021 r powierzenia przez Powiat Jaworski prowadzenia zadania publicznego Gminie Mściwojów z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XLI/209/21 30 września 2021 r powierzenia przez Powiat Jaworski prowadzenia zadania publicznego Gminie Mściwojów z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XL/208/21 26 sierpnia 2021 r zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XL/207/21 26 sierpnia 2021 r zmian w budżecie na 2021 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XL/206/21 26 sierpnia 2021 r zmiany uchwały nr XXXVI/186/21 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2021 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXIX/205/21


Postanowienie o  wstrzymaniu wykonania uchwały


Rozstrzygnięcie nadzorcze

 
24 czerwca 2021 r zmiany uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. "Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze" z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Postanowienie 
Treść zarządzenia
Rozstrzygnięcie 
Treść zarządzenia
XXXIX/203/21 24 czerwca 2021 r przyjęcia przez Powiat Jaworski zadań publicznych z zakresu administracji rządowej z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXIX/202/21 24 czerwca 2021 r zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXIX/201/21 24 czerwca 2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXIX/200/21 24 czerwca 2021 r. rozpatrzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2020 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXIX/199/21

Postanowienie o  wstrzymaniu wykonania uchwały
24 czerwca 2021 r. nieudzielania wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2020 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Postanowienie
Treść zarządzenia
XXXVIII/198/21 27 maja
2021 r.
zmian w budżecie na 2021 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXIII/197/21 27 maja
2021 r.
podniesienia minimalnej wysokości wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXVII/196/21 29 kwietnia 2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXVII/195/21 29 kwietnia 2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXVII/194/21 29 kwietnia 2021 r. zmiany uchwały nr XII/65/19 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Jaworskiego - Ośrodka Wsparcia "Pod Zielonym Dębem w Jaworze oraz nadania jej statutu z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXVII/193/21 29 kwietnia 2021 r. zajęcia stanowiska dotyczącego rozbudowy drogi krajowej nr 3 Bolków - Jelenia Góra z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXVII/192/21 29 kwietnia 2021 r. powierzenia Gminie Bolków prowadzenia zadania publicznego Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXVI/191/21 25 marca 2021 r. zajęcia stanowiska w sprawie podziału funduszy z Unii Europejskiej dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-27 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXVI/190/21 25 marca 2021 r. przyjęcia "Koncepcji organizacji usług transportowych
door-to-door w Powiecie Jaworskim"
z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXVI/189/21 25 marca 2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021 - 2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXVI/188/21 25 marca 2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXVI/187/21 25 marca 2021 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobromierz z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXVI/186/21 25 marca 2021 r. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2021 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXV/185/21 25 lutego 2021 r. zmiany uchwały nr I/8/18 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Publicznego z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XXXV/184/21 25 lutego 2021 r. przyjęcia rezygnacji i odwołania członka Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Publicznego z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XXXV/183/21 25 lutego 2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XXXV/182/21 25 lutego 2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXV/181/21 25 lutego 2021 r. zmiany uchwały nr I/7/18 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 20 listopada 2018 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXV/180/21 25 lutego 2021 r. przyjęcia rezygnacji i odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXV/179/21 25 lutego 2021 r. zmiany uchwały nr I/6/18 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXV/178/21 25 lutego 2021 r. przyjęcia rezygnacji i odwołania członka Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXV/177/21 25 lutego 2021 r. powierzenia przez Powiat Jaworski prowadzenia zadania publicznego Gminie Męcinka z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXIV/176/21 15 lutego 2021 r. skargi Gminy Jawor do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr XXI/119/20 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 2836D położonej na terenie Gminy Jawor, Powiat Jaworski, kategorii drogi powiatowej z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXIV/175/21 15 lutego 2021 r. skargi Gminy Jawor do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr XXI/118/20 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie pozbawienia końcowego odcinka drogi powiatowej nr 2176D położonej na terenie gminy Jawor, Powiat Jaworski, kategorii drogi powiatowej z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXIII/174/21 28 stycznia 2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXIII/173/21 28 stycznia 2021 r. zmian w budżecie na 2021 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXIII/172/21 28 stycznia 2021 r. przyjęcia Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Powiatu Jaworskiego na lata 2021-2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXIII/171/21 28 stycznia 2021 r. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na realizację zadań utrzymaniowych i remontowych na drogach wojewódzkich z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXIII/170/21 28 stycznia 2021 r. wyboru członka Zarządu Powiatu w Jaworze z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXIII/169/21 28 stycznia 2021 r. odwołania członka Zarządu Powiatu w Jaworze z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2021-02-03 10:54:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2023-06-06 16:02:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221